“ยูเอ็น” ชี้ความเสี่ยงเกิด “สงครามนิวเคลียร์” พุ่งสูงสุด หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

น.ส.เรนาตา ดวาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ ออกมาระบุว่าความเสี่ยงที่อาวุธนิวเคลียร์จะถูกนำมาใช้ในขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 และว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับความสำคัญอย่างจริงจังจากโลกเป็นการเร่งด่วนมากกว่านี้

ดวานกล่าวว่าทุกรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในความครอบครองได้มีโครงการปรับปรุงอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองให้มีความทันสมัยมากขึ้น ขณะที่ภูมิสถาปัตย์ของการควบคุมอาวุธกำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีน

ขณะที่ความตกลงการควบคุมอาวุธในรูปแบบดั้งเดิมกำลังถูกกัดกร่อนด้วยการทำสงครามในรูปแบบใหม่ๆ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของกลุ่มติดอาวุธและกองกำลังที่ไม่ใช่ภาครัฐรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างการรุกรานกับการป้องกันตัวพร่ามัวลง

“ความเสี่ยงของการเกิดสงครามนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้มีอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับความเสี่ยงของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ในระดับสูงสุดมากกว่าช่วงเวลาไหนๆ นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง” ดวานระบุ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติย้ำว่า โลกจะต้องไม่เพิกเฉยต่ออันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์ การที่เราคิดกับมันอย่างไรและเราลงมือทำปฏิบัติต่อความเสี่ยงรวมถึงจะบริหารความเสี่ยงนี้อย่างไร ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่ยังคงไม่ได้รับการพิจารณาอย่างชัดเจนในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

 


ที่มา : มติชนออนไลน์