เจโทร กรุงเทพฯ แต่งตั้ง “อัทสึชิ ทาเคทานิ” ประธานคนใหม่ – สานต่อนโยบายกับภาครัฐไทย

ในวันนี้ (12 ก.ค.) เจโทร กรุงเทพฯ ต้อนรับนายอัทสึชิ ทาเคทานิ ซึ่งมาดำรงตำแหน่งประธานเจโทร สำนักงานกรุงเทพฯ ต่อจาก นายฮิโรคิ มิทสึมะตะ ประธานเจโทรคนปัจจุบัน

ทั้งนี้ นายทาเคทานิ คำนึงถึงบทบาทและภารกิจของเจโทร กรุงเทพฯ ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นความร่วมมือกับไทยเพื่อขยายความร่วมมือและพันธมิตรไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในภูมิภาค

เจโทร กรุงเทพฯ ระบุว่า นายทาเคทานิ ในฐานะประธานเจโทรคนใหม่ จะมุ่งให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของเจโทรในการส่งเสริมกิจกรรมสตาร์ทอัพ และอินโนเวชั่น รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไทย เช่น “ไทยแลนด์ 4.0”

นอกจากนี้จะมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงข้ามพรมแดน (Cross-border connectivity) ภายในภูมิภาคให้เพิ่มขึ้น โดยมองว่า “ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน” รวมถึง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS)

ก่อนหน้านี้ นายทาเคทานิ ได้ทำงานที่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (เมติ) เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ทางด้านนโยบายเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเช่น เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมโลก, ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อิเลคทริค, ผู้อำนวยการกองตลาดแก็สสังกัด (Agency for Natural Resources and Energy : ANRE) และเคยทำงานในกองกลั่นปิโตรเลียมและการสำรองปิโตรเลียมในหน่วยงาน ANRE, ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศสหรัฐอเมริกา และดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมแผนงาน เจโทรสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธาน เจโทร สำนักงานกรุงเทพฯ ในดือน ก.ค. ปี 2562

Previous articleตลาดออฟฟิศบิลดิ้งแรงไม่ตก ดีมานด์เกิน 90% ตึกเกรด A ค่าเช่าทะลุ 1 พัน/ตร.ม.
Next articleรับมือกับความเครียดอย่างถูกวิธี ‘ธัญ’ (THANN) แนะนำเคล็ดลับการสร้างทัศนคติเชิงบวกกับไลฟ์สไตล์คนเมือง