รมว.ต่างประเทศไทย กล่าวบนเวที UN เน้นแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ-พัฒนายั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 (United Nations General Assembly-UNGA) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือพหุภาคีในสภาวะที่โลกกำลังประสบกับความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงในด้านสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยได้กล่าวบนเวทีด้วยว่า ภายใต้บริบทโลกดังกล่าว ไทยใช้แนวคิดหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย นั่นก็คือ Advancing Partnership for Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน” และ “ความยั่งยืน” ซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ของไทย ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงและการประชุมระดับผู้นำ

ได้แก่ (1) การประชุมระดับสูงว่าด้วยการประกันหลักสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งไทยมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นด้านสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในโลก (2) การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในประเด็นสิ่งแวดล้อม ขยะทะเล และการเร่งรัดดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (3) การประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไทยได้เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะแนวทางหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาให้กับมิตรประเทศอื่นๆ ตั้งแต่ที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 วาระปี 2559

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แสดงความพร้อมของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้นส่วนกับประชาคมระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ