สภา “เมียนมา” ปัดตกข้อเสนอพรรค NLD แก้ รธน.ลดบทบาททหารจุ้นการเมือง

สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า สภาผู้แทนราษฎรของเมียนมามีมติไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจทางการเมืองของกองทัพ ซึ่งนำเสนอโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมา นับเป็นหนึ่งในความพยายามลดบทบาททางการเมืองของกองทัพเมียนมา เพื่อนำพาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยในวันที่ 10 มีนาคม สภาผู้แทนราษฎรเมียนมาได้เริ่มการลงคะแนนเห็นชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2008 ที่ร่างขึ้นโดยรัฐบาลทหารในประเด็นต่าง ๆ โดยมีการเสนอให้ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากกองทัพลงภายในระยะเวลา 15 ปี และเสนอยกเลิกตำแหน่ง commander-in-chief of the defense services ในฐานะ “ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทุกเหล่าทัพ”

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญของเมียนมากำหนดให้โควตาสำหรับนายทหารเข้าดำรงตำแหน่ง ส.ส. ไว้ถึง 1 ใน 4 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมด ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากกว่า 3 ใน 4 ส่งผลให้เสียงของ ส.ส. ที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มากพอที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ข้าราชการพลเรือนสามารถสังกัดพรรคการเมืองได้

ความพยายามดังกล่าวของพรรคเอ็นแอลดีกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเรื่องความคืบหน้าในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปในปี 2015 ที่ทำให้พรรคเอ็นแอลดีได้รับคะแนนเสียงถล่มทลาย ก่อนที่รัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในกรณีการปราบปรามชาวโรฮีนจา รวมถึงความล่าช้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎรเมียนมายังจะมีการลงคะแนนต่อข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นอื่น ๆ ต่อไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม ก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ