วิจัยชี้คนยอมรับความรุนแรงทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิง

มูลนิธิแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิเพื่อเด็กที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศอังกฤษเปิดเผยผลการศึกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่า ความรุนแรงที่ผู้หญิงต้องเจอไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์แลกเกรด การถูกบังคับให้แต่งงาน และอื่นๆ นั้นถูกคนบางส่วนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงไปแล้ว

ผลสำรวจสัมภาษณ์เด็กหญิง และเด็กชาย 301 คนในประเทศโคลอมเบีย อูกันดา และสเปน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และมุมมองที่มีต่อเพศ โดยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุสำคัญของผลวิจัยดังกล่าวมาจากทัศนคติเกลียดชังผู้หญิงที่มองผู้หญิงนั้นด้อยกว่าและมีความสามารถน้อยกว่าเด็กผู้ชาย ขณะที่ร่างกายและเพศของเด็กหญิงถูกมองเป็นทรัพย์สินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้

อย่างไรก็ตามผลสำรวจยังพบมุมบวกอย่างผู้หญิงในอูกันดา และโคลอมเบีย นั้นเริ่มหาพันธมิตรอย่างผู้นำชุมชน นายกเทศมนตรี ครูและเด็กชายเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคม

 

ที่มา  มติชนออนไลน์