เผยอีก 18 ปี ผู้สูงอายุจีนเพิ่มเป็น 400 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญแนะรัฐเร่งหาทางรับมือ

ผู้เชี่ยวชาญจีนเปิดเผยข้อมูลว่า ประชากรผู้สูงอายุจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าตัวเลขผู้สูงอายุจีนจะเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านคนภายในปลายปี 2035 หรือในอีก 18 ปีข้างหน้า

เจิง กงเฉิง หัวหน้าสมาคมประกันสังคมประเทศจีน กล่าวว่า หลังจีนก้าวมาเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2000 ประชากรผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นปีละราว 10 ล้านคน ซึ่งภายในปลายปี 2035 ประชากรผู้สูงอายุจีนจะไปแตะที่ระดับ 400 ล้านคน ทำให้จีนเรียกได้ว่าก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุขั้นซูเปอร์” หรือ “super aging society”

ซึ่งตามมาตรฐานของนานาชาตินั้น ประเทศหรือภูมิภาคที่จะเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” จะต้องมีผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปในสัดส่วน 7-14% ของประชากรทั้งหมด แต่หากมากกว่านั้นก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ “super aging society”

เจิงกล่าวว่า ประเทศจีนกำลังเผชิญกับความน่ากลัวในการหาวิธีรับมือประชากรผู้สูงวัย ซึ่งปัจจุบันจากข้อมูลพบว่ามีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปอยู่ราว 240 ล้านคน ซึ่งบริการดูแลผู้สูงอายุก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่ยังไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริการดูแลผู้สูงอายุที่มียังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันบริการเหล่านี้ยังขาดการมีส่วนร่วมทางสังคมและเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้กันระหว่างรูปแบบของการดูแลด้วยวิธีการสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม

Advertisment

เจิงแนะนำว่า รัฐบาลควรจะมีการกำหนดบทบัญญัติสำหรับอุตสาหกรรมบริการดูแลผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัว ซึ่งควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับความยั่งยืนของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ยังควรปรับปรุงการฝึกอบรมคนดูแลผู้สูงอายุให้เป็นมืออาชีพ และควรปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้สูงอายุด้วย