“รัสเซีย” วีโต้ร่างข้อมติยูเอ็น สอบหาผู้รับผิดใช้อาวุธเคมีในซีเรีย

รัสเซียใช้สิทธิในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอสซี วีโต้ร่างข้อมติที่นำเสนอโดยสหรัฐเพื่อให้มีการดำเนินการสอบสวนในระดับนานาชาติว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรีย

การลงมติของที่ประชุมยูเอ็นเอสซีเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน มีเป้าหมายเพื่อเปิดให้มีการสอบสวนร่วมระหว่างยูเอ็นและองค์กรต่อต้านการใช้อาวุธเคมี หลังพบหลักฐานว่ารัฐบาลซีเรียได้ใช้ก๊าซซารินในปฏิบัติการโจมตีพลเรือนเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ร่างข้อมติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบได้เมื่อได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 9 เสียง และไม่มีประเทศสมาชิกถาวรของยูเอ็นเอสซีใช้สิทธิวีโต้ โดยร่างข้อมติดังกล่าวของสหรัฐได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 11 เสียง ขณะที่รัสเซียและโบลิเวียลงคะแนนเสียงคัดค้าน ส่วนจีนและอียิปต์งดออกเสียง

 

 

Advertisment

ที่มา : มติชนออนไลน์