รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงโซลวางแผนขจัดป้าย’โฆษณาศัลยกรรม’บริเวณสถานีให้หมดไปในปี 2565

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

โคเรียไทม์รายงานว่า โฆษณาของคลินิกและโรงพยาบาลศัลยกรรมจะถูกแบบห้ามติดป้ายโฆษณาในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงโซล 40 สถานี ภายในปี พ.ศ.2565 โดยจะถูกแทนที่ด้วยโฆษณาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงแคมเปญที่เป็นสาธารณะด้วย ซึ่งเป็นการลดจำนวนโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินลง 15 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งโซลเมโทรจะเริ่มสั่งห้ามไม่ให้มีการซื้อโฆษณาศัลยกรรมจากบริษัทเอเจนซี่โฆษณา รวมทั้งจะตรวจเข้มโฆษณาต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มระดับการคัดกรองของคณะกรรมการวินัยโฆษณาด้วย

โดยในปีนี้จะเริ่มดำเนินการกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 10 แห่ง อาทิ สถานี City Hall, สถานี Anguk, สถานี Euljiro 3-ga, สถานี Gyeongbokgung

ทั้งนี้มีการร้องเรียนมาตั้งแต่พ.ศ.2558 เกี่ยวกับป้ายโฆษณาศัลยกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินว่า เป็นการการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปจากสภาพร่างกายที่เป็นจริง


ปีพ.ศ.2559 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 ถึง สาย 8 มีโฆษณามากถึง 143,000 ชิ้น สร้างรายได้กว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 ถึงสาย 4 นั้นถูกร้องเรียนมากที่สุดมากกว่า 1,180 คำร้อง โดยกว่า 91 เปอร์เซ็นต์เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาศัลยกรรม และผู้หญิง