เกาหลีใต้ ชาวต่างชาติเดินทางกลับเข้าประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง ?

เกาหลีใต้ ชาวต่างชาติเดินทางกลับเข้าประเทศ ต้องใช้อะไรบ้าง ?
ภาพจาก pixabay

เช็กรายละเอียด ชาวต่างชาติเดินทางกลับเข้าประเทศเกาหลีใต้ ต้องใช้เอกสารใด และมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วันที่ 5 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul เผยแพร่เอกสารเรื่อง ประกาศเรื่องชาวต่างชาติต้องขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ (Re-entry Permit) ก่อนเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ ระบุว่า

การยื่นคำร้องขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง : ชาวต่างชาติทุกสัญชาติที่พำนักอย่างถูกกฎหมายที่ประสงค์จะเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้หลังจากเดินทางออก โดยหากเดินทางออกจากเกาหลีใต้ โดยไม่ได้ขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศก่อนเดินทางออกจากเกาหลีใต้ บัตรประจำตัวผู้พำนักชาวต่างชาติ (Forein Resident / Alien Registration) หรือสถานะการพำนักในเกาหลีใต้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ ได้แก่

  1. นักการฑูต (A-1) ข้าราชการ (A-2) ความตกลงระหว่างประเทศ (A-3) หรือชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในต่างแดน (F-4)
  2. ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาวในเกาหลีใต้และได้เดินทางออกจากเกาหลีใต้ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 แต่ต้องเป็นผู้ที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นการขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศเท่านั้น
  3. ผู้ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ลี้ภัย (F-2) และถือเอกสารเดินทางของผู้ลี้ภัยที่ยังมีอายุการใช้งาน

วิธีการยื่นคำร้อง : ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ HiKorea (www.hikorea.go.kr) หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ดูแลพื้นที่เขตพักอาศัย ทั้งนี้ การยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ฯ ต้องยื่นล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันเดินทาง (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 07.00 – 22.00 น. โดยทางการเกาหลีใต้จะใช้เวลาพิจารณาคำร้องไม่เกิน 4 วันทำการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ (ผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 2 สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า โมเดอร์นาและไฟเซอร์ หรือโดสแรก สำหรับวัคซีน จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน) ในเกาหลีใต้หรือต่างประเทศที่ทางการเกาหลีใต้รับรองแล้วมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสที่ 3 แล้ว (ไม่กำหนดระยะเวลา)

ต้องเตรียม หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวผู้พำนักชาวต่างชาติ ใบยินยอมรับเงื่อนไขการเดินทางกลับเข้าประเทศ (Notes for Re-entry and Consent Form for Confirmation) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ทางการเกาหลีใต้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องประเภทนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ สามารถขอรับการอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศแบบหลายครั้ง มีอายุใช้ได้ 1 ปี นอกจากนี้ บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปี ของผู้ที่ได้รับการแีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ สามารถขอรับ Multiple Re-entry Permit โดยยื่นเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง และเอกสารรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว

  • ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ต้องเตรียม หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวผู้พำนักชาวต่างชาติ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (เท่าที่มี) หนังสือชี้แจงการขออนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ (Letter of Ecplanation regarding Re-entry Permit Application) ค่าธรรมเนียม 30,000 วอน

ผู้ที่จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้จะต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ที่มีผลเป็นลบ (หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้)  • ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติทุกคนที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางที่มีผลเป็นลบ
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ณ วันที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารผลตรวจโควิด-19 ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถึงแม้จะได้รับอนุญาตการเดินทางกลับเข้าประเทศในฐานะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์แล้ว ขอให้ทุกท่านตรวจสอบมาตรการกักกันโรคอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากอาจมีการจำกัดการโดยสารเครื่องบินตามมาตรการกักกันโรคของแต่ละประเทศ (อาทิ ข้อบังคับให้ต้องฉีดวัคซีนฯ เพิ่มเติม หลังจากเอกสารรับรองการฉีควัคซีนฯ ที่มีหมดอายุ)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ