รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งสั่งเอกชน เปิดค่าจ้างตามเพศ หวังลดช่องว่างเหลื่อมล้ำ

ญี่ปุ่น
Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP

ญี่ปุ่นเตรียมสั่งให้เอกชนในประเทศ เผยค่าจ้างระหว่างเพศชายและหญิง หวังลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

วันที่ 24 มีนาคม 2565 รอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาออกกฎที่กำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องแสดงรายงานประจำปีที่เปิดเผยค่าจ้างโดยเฉลี่ยของตำแหน่งต่าง ๆ ระหว่างชายและหญิง โดยแบ่งสัดส่วนตามเพศและสัดส่วนตำแหน่งระดับผู้จัดการที่เป็นเพศหญิง โดยคาดว่าระเบียบใหม่นี้อาจบังคับใช้เร็วสุดในปีงบประมาณเดือนเมษายน 2023

ความคืบหน้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ประสงค์ให้ลดช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศชายและหญิง เพื่อบรรลุการกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมและเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการระบาด นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาให้บริษัทต่าง ๆ เปิดเผยสัดส่วนของพนักงานเพศชายที่ใช้สิทธิลาเลี้ยงดูบุตรอีกด้วย เพื่อให้ผู้ชายร่วมมีหน้าที่ในการดูแลบุตรหลังคลอดเช่นเดียวกับเพศหญิง

“ช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศชายและหญิงถือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน โดยนายกรัฐมนตรีตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ญี่ปุ่นต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเป็น 3 เท่า เพื่อก้าวตามให้ทัน” เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าว


“ช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน และนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าเรื่องนี้ถือเป็นวิกฤต และประเทศอื่น ๆ กำลังขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว ญี่ปุ่นจำต้องดำเนินการให้เร็วกว่าที่ผ่านมาเป็น 3 เท่า เพื่อก้าวให้เท่าทันโลก” เจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเผย