ครั้งแรกของโลก พบไมโครพลาสติกในกระแสเลือดมนุษย์

REUTERS/Monicah Mwangi

นักวิจัยพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลก หลักฐานสำคัญพลาสติกอยู่ทุกที่ ไม่เว้นกระแสเลือด หวั่นอุดตันทำเซลล์ร่างกายเสียหาย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Amsterdam ในเนเธอร์แลนด์ ค้นพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างเลือดของมนุษย์ป็นครั้งแรก หลังจากที่ทีมนักวิจัยได้เก็บตัว อย่างเลือดจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 22 คน แล้วพบว่า ร้อยละ 80 มีไมโครพลาสติกปนอยู่ในกระแสเลือด

รายงานระบุวา จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ร่วมการทดลองนิรนาม 22 ราย ที่เป็นวัยผู้ใหญ่และมีประวัติสุขภาพดีนั้น พบอนุภาคพลาสติกใน 17 ตัวอย่าง จำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งมีพลาสติก PET ซึ่งมักใช้ในขวดน้ำดื่มพลาสติก ขณะที่ 1ใน 3 ของตัวอย่างมีพลาสติกประเภทที่ใช้ในกล่องบรรจุอาหาร และใน 1 ใน 4 พบพลาสติกแบบเดียวกันกับที่ใช้ในถุงพลาสติก

การค้นพบนี้ยังบ่งชี้อีกว่า ไมโครพลาสติก เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถเดินทางไปทั่วร่างกายของมนุษย์ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อเซลล์เม็ดเลือดและในระยะยาวอาจอุดตันอวัยวะบางชนิดได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลวิจัยที่สรุปแน่ชัดถึงผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน

ศาสตราจารย์ Dick Vethaak นักนิเวศวิทยาด้านพิษวิทยาจาก Vrije Universiteit Amsterdam ในเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า “การศึกษาของเราเป็นข้อบ่งชี้ครั้งแรกว่าเรามีอนุภาคโพลีเมอร์ในเลือดของเรา ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ก้าวหน้า แต่เรายังต้องขยายการวิจัยและเพิ่มขนาดตัวอย่าง จำนวนโพลีเมอร์ที่ประเมิน และอื่นๆ ว่าสร้างผลกระทบในระยะยาวต่อร่างกายหรือไม่”

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร Environment Internationalโดยระบุว่า ใช้วิธีการและเทคนิคเฉพาะในการตรวจจับและวิเคราะห์อนุภาคที่มีขนาดเล็กเพียง 0.0007 มม. จากตัวอย่างเลือด โดยพบว่าตัวอย่างเลือดที่ทดลองนั้น มีชนิดของพลาสติกมากกว่าหนึ่งชนิดปะปนอยู่

โดยในการเก็บตัวอย่าง ทีมนักวิจัยได้ใช้ใช้เข็มฉีดยาเหล็กแ ละหลอดแก้วเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนพลาสติกชนิดอื่น หากใช้เข็มฉีดยาที่เป็นพลาสติกเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครกลุ่มดังกล่าว

Vethaak ยอมรับว่า ในแต่ละตัวอย่างมีปริมาณและชนิดพลาสติกที่ปนเปื่อนต่างกันออกไป ซึ่งนี่ถือเป็นความคืบหน้าจากการศึกษาในยุคบุกเบิกอย่างมาก

ทั้งนี้ นักวิจัยกังวล ไมโครพลาสติกอาจสร้างความเสียให้กับเซลล์มนุษย์ เช่นเดียวกันกับที่อนุภาคของมลพิษทางอากาศสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และคร่าชีวิตประชาชนล้านคนต่อปีได้ โดยปัจจุบันมีขยะพาสติกจำนวนมากถูกทิ้งลงสู่สภาพแวดล้อมในแต่ละปี


ไม่เว้นแม้แต่จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรก็ยังมีรายงานพบชิ้นส่วนพลาสติกลงไปในร่องลึกมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมนุษย์ล้วนได้รับอนุภาคพลาสติกเข้าไปในร่างกายผ่านหลากหลายช่องทางทั้งการดื่มกิน หรือการสูดหายใจเข้าไป