ทูตรัสเซียเรียกร้องประชาคมโลก เจรจาปมอาวุธนิวเคลียร์จริงจัง

รัสเซียเจรจาขีปนาวุธ
ภาพจาก AFP

ทูตรัสเซียประกาศเจตนารมณ์ ดำเนินการเจรจาระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาขีปนาวุธต่อไป

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักข่าวTassของรัสเซียรายงาน “กริโกรี มาสช์โคฟ” เอกอัครราชทูตใหญ่กระทรวงต่างประเทศรัสเซีย ที่กำลังเข้าร่วมในคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เคมี และชีวภาพ กล่าวว่า ประชาคมโลกไม่ได้หารือในเรื่องขีปนาวุธอย่างจริงจัง และรัสเซียได้เรียกร้องให้มีการเจรจาเรื่องนี้

“ปัญหาขีปนาวุธไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม และน่าเสียดายที่เรื่องเป็นไปในทิศทางนี้ ขณะที่องค์กรควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธ หรือ the Missile Technology Control Regime (MTCR) และตามหลักจรรยาบรรณกรุงเฮกนั้น ไม่ได้ทำให้อะไรเกิดขึ้นเลย สถานการณ์ทุกวันนี้เลวร้ายลงเพราะไม่มีการเจรจาอย่างจริงจังในเรื่องนี้ ” มาสช์โคฟกล่าวและว่า

“เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ในการประชุมเต็มคณะของ MTCR เราเสนอให้มีการเจรจานอกรอบของคณะกรรมการชุดที่หนึ่งของสหประชาชาติ” เขากล่าว พร้อมเสริมว่า งานในเรื่องนี้จะดำเนินต่อไป

นักการทูตรายนี้ยังชี้ให้เห็นว่า การประชุมครั้งสุดท้ายของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านขีปนาวุธเกิดขึ้นเมื่อปี 2551 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีการพูดคุยเรื่องขีปนาวุธอย่างจริงจังอีกเลย จึงจำเป็นที่จะต้องเริ่มด้วยขั้นตอนเล็ก ๆ นั่นคือการเริ่มต้นพูดคุยกันก่อน