ไอเดียเจ๋ง! สกว. โชว์ประติมากรรมบนฝาท่อระบายน้ำ พลิกโฉมกรุงเทพให้งดงาม

ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายตัวของเขตเมืองอย่ … อ่านเพิ่มเติม ไอเดียเจ๋ง! สกว. โชว์ประติมากรรมบนฝาท่อระบายน้ำ พลิกโฉมกรุงเทพให้งดงาม