ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี’65/66 พรุ่งนี้ จังหวัดใดได้บ้าง

ประกันนาข้าว

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ลอตแรก 6 งวดเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 24-28 พ.ย.  สำหรับเกษตรกร 1.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน 4,516.88 ล้านบาท

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย และพัฒนาศักยภาพในการผลิต วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท แบ่งเป็น

  1. เงินส่วนต่าง วงเงินประมาณ 18,700 ล้านบาท
  2. ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 7,500 ล้านบาท
  3. สำหรับค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว หรือโครงการไร่ละ 1,000 บาท วงเงินประมาณ 55,000 ล้านบาท

มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2566 สำหรับประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โดยเงินโอนประกันรายได้ข้าวปี 2565/2566 ลอตแรกจะโอนให้แก่ข้าว 6 งวด สำหรับข้าวที่เกษตรกรแจ้งเก็บเกี่ยว ดังนี้

 • งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15-21 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22-28 ตุลาคม 2565
 • งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5-11 พฤศจิกายน 2565
 • งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12-18 พฤศจิกายน 2565

ธ.ก.ส.จะโอนเงินตั้งแต่วันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565 สำหรับเกษตรกรทั้งสิ้น 1.68 ล้านครัวเรือน จำนวนเงิน 4,516.88 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

24 พ.ย. 2565

 • โอนรวม 804,017 ครัวเรือน
 • จำนวนเงิน 10,015.485 ล้านบาท
 • ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน และลำพูน

25 พ.ย. 2565

 • โอนรวม 985,871 ครัวเรือน
 • จำนวนเงิน 10,841.001 ล้านบาท
 • ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และอุบลราชธานี

26 พ.ย. 2565

 • โอนรวม 978,459 ครัวเรือน
 • จำนวนเงิน 11,036.883 ล้านบาท
 • ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และยโสธร

27 พ.ย. 2565

 • โอนรวม 980,489 ครัวเรือน
 • จำนวนเงิน 11,369.183 ล้านบาท
 • ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

28 พ.ย. 2565

 • โอนรวม 546,458 ครัวเรือน
 • จำนวนเงิน 7,354.491 ล้านบาท
 • ในพื้นที่ 42 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล กทม. และเลย