หน้าแรก ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์ เป็นรองเลขาฯพระราชวัง-เลื่อนระดับอีก 2 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศการเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโ...

ในหลวง พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ

วันนี้ (24 กันยายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  พระร...
ในหลวง-ราชินี

ในหลวง พระราชินี ทรงวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเ...
เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ คืนฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระ “สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์”

วันที่ 2 กันยายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบ...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศ...

ในหลวงมีพระราชดำรัสขอบใจคณะบุคคล “ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันในกลุ่ม”

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าฯ ...

สมเด็จพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลาบ่าย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา...
ในหลวงและพระราชินีทรงพระดำเนิน

ในหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และทรงพระดำเนินทักทายประชาชน

เมื่อเวลา 18.01 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ...
ครม.ประยุทธ์ 2/2 ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่

ในหลวงทรงมีพระราชดำรัส “ทำในสิ่งที่ถูกก็แล้วกัน” ในโอกาสที่ ครม. เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ความว่า "ขอถือโอก...

ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ ไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก เต่า ปลา วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (28 กรกฎารม 2563) เวลา 07.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงา...

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ “นุรักษ์ มาประณีต” เข้าถวายสัตย์ รับหน้าที่องคมนตรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 เวลา 21.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชว...

ข่าวเด่นวันนี้