Home ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ หน่วยราชการในพระองค์ กิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ขึ้นตรงกับ สมเด็จพระราชินี

วันที่ 14 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง การบังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการและข้ารา...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า-เหรียญรัตนาภรณ์ รวม 4 ราย

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า แ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมรา...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรร...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ...

โปรดเกล้าพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มี...

ร.10 โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระราชินี’

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัง...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ พล.อ.เปรม

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที...

โปรดเกล้าฯ เผยแพร่พระราชประวัติ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ’ การทรงงานทางราชการ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ...

รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

รัฐบาลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม เนื่องในโอกาส...

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เอลซัลวาดอร์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ (Mr. Nayib Armando Bukele Ortez) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่...

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี 3 มิ.ย.นี้

เฟซบุ๊กพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แจ้งข่าวว่า สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน...

ข่าวน่าสนใจ