ภูมิธรรม ส่งกำลังใจให้ครอบครัว “กีรติ รัชโน ปลัดพาณิชย์” หายจากอาการป่วย

Phumtham Wechayachai

ภูมิธรรมเผยได้ให้กำลังใจกับครอบครัวนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ภายหลังทราบข่าวอาการป่วย และอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามา พร้อมขอให้ครอบครัวเข้มแข็งและขอให้หายป่วยเป็นปกติโดยเร็ว ขณะที่งานบริหารกระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าปกติ และไม่คิดตั้งใคร

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยก่อนการประชุมระดมสมอง แนวทางการบูรณาการการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ถึงกรณีที่นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ หมดสติในห้องน้ำภายในบ้าน และได้เรียกรถฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลรามา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ระหว่างติดตามอาการว่า ได้รับแจ้งอาการป่วยของปลัดจากลูกสาว และได้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของปลัดกีรติ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน “ขอให้ปลอยภัยและกลับมาปกติเร็วที่สุด พร้อมให้กำลังใจเพราะทุกคนทำดีที่สุด ขอให้เข้มแข็ง”

ขณะที่การบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ ทุกอย่างจะยังคงเดินหน้าต่อไปเหมือนเดิม และยังไม่มีความคิดที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมาทำหน้าที่นี้ และจะยังไม่มีการพูดเรื่องนี้ เพราะนายกีรติ รัชโน ยังดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์อยู่ ส่วนงานต่าง ๆ มีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ถึง 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และงานด้านการบริหารอยู่แล้ว

โดยนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบงานด้านบริหาร, นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ และนางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ ซึ่งทุกคนทำหน้าที่ไปปกติ ส่วนงานด้านไหนพิเศษ ก็อาจจะพิจารณาให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวไป

“การทำงานกับปลัดกีรติ ตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่ ไม่มีปัญหากันสักครั้ง เราร่วมงานกันอย่างมีความสุข ไม่มีเรื่องเครียด ทุกคนให้เกียรติกัน ช่วยกันทุกอย่าง ลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เดินทางร่วมกัน ไม่มีปัญหา ซึ่งไม่มีปัญหาการทำงาน ทุกอย่างปกติ”

Advertisment

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า และก่อนหน้านี้ได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ระบุว่า เรียนผู้บริหารระดับสูง และเพื่อนพี่น้อง ชาวกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านครับ จากเหตุการณ์การประสบอุบัติเหตุของท่านปลัด…ตามที่ทุกท่านได้รับทราบ

หากมีสิ่งใด
ช่วยคลายทุกข์
และบรรเทาเบาบาง
ภาระของครอบครัว
ท่านปลัดได้บ้าง ก็ขอให้พวกเราช่วยกันทำอย่างเต็มที่นะครับ

อย่างน้อยก็ขอให้ช่วยกันให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่น แก่ ”คุณหญิง (ภรรยาท่านปลัด) และน้องจิณ (ลูกสาวท่านปลัด) รวมทั้ง “ครอบครัวท่านปลัด” ครับ

“ขอให้ปาฏิหาริย์มีจริงครับ”
(ชาว กท.พาณิชย์ ไม่ทิ้งกันครับ)

Advertisment

ภูมิธรรม เวชยชัย
12 เม.ย. 67

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มีคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เพิ่มเติม) เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ จึงมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยให้เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ในลำดับถัดไป จากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ คือ นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิทยากร มณีเนคต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์