ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ 3 ปี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 (อัพเดต)

ผลสลากออมสิน-GSB-งวด-16-ต.ค.65

ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ออมสินพิเศษ 3 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

อันดับที่ 1 งวดที่ 13  5489026

ผลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี 

อันดับที่ 1 งวดที่ 128 S 1749272 งวดที่ 133 L 2634478 งวดที่ 135 E 0904136