สรุปเงื่อนไข “เราชนะ” 4 กลุ่ม ไม่ได้รับเงิน 3,500 บาท

เราชนะ-คน

มาตรการ “เราชนะ” ที่เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับเงินจำนวน 3,500 บาท ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยมีทั้งกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุป 4 กลุ่มบุคคล ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการดังกล่าว มาให้ดังนี้

4 กลุ่มที่ไม่ได้ “เราชนะ”

1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง
4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม มาตรา 33

               

3 กลุ่มที่ได้สิทธิ “เราชนะ”

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 

  • กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท
  • กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

  • ผู้ที่มีสิทธิ์ “คนละครึ่ง” หนึ่งในมาตรการรัฐที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ประชาชน โดยประชาชนออกครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายให้
  • ผู้ที่มีสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลของรัฐ

ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง หรือประชาชนที่ไม่ได้มีฐานข้อมูล จะเปิดให้ลงทะเบียนใน www.เราชนะ.com วันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยจะโอนเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

บุคคลที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้แก่

  • หาบเร่ แผงรอย
  • อาชีพอิสระ
  • เกษตกร
  • ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 39 และมาตรา 40
  • ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
  • ผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ

อีกทั้ง ผู้ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ในส่วนผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน