ขั้นตอนเช็คสิทธิ์ กลุ่ม 2 “เราชนะ” ใครได้-ใครไม่ได้ เงิน 3,500 บาท 2 เดือน

เช็คสิทธิ์ด่วน! เราชนะ กลุ่ม 2 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ “คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใครได้-ใครไม่ได้ เงิน 7,000 บาท

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราชนะ สำหรับประชาชนที่มีคุณสมบัติอยู่ใน “กลุ่มที่ 2” คือผู้ที่เคยใช้สิทธิ “คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน” บนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มาก่อนหน้านี้ จะสามารถเช็คสิทธิของตัวเองได้ว่าจะได้สิทธิหรือไม่ได้สิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันนี้

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
 • เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

ขั้นตอนเช็คสิทธิ์เราชนะ

 • กดปุ่มตรวจสอบสถานะสิทธิ์ (ปุ่มสีน้ำเงิน)
 • กรอกข้อมูลเพื่อ (หมายเลขบัตรประชาชน, ชื่อและนามสกุลภาษาไทย (สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกลางชื่อกลาง, วัน เดือน ปี เกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)
 • จากนั้น “ตรวจสอบสถานะ”

หลังจากนั้นระบบจะปรากฏข้อความดังนี้

               

 • หากได้ “ได้รับสิทธิ์” ข้อความจะปรากฎว่า  “ท่านได้สิทธิ์ เราชนะ ” ท่านจะได้รับวงเงินสิทธิ์เราชนะเวลาโครการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ทุกวันพฤหัสสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 • หากได้ “ไม่ได้รับสิทธิ์” ข้อความจะปรากฎว่า “ท่านไม่ได้สิทธิ์ เราชนะ ” พร้อมระบุเหตุว่าไม่ได้สิทธิ์ ด้วยเหตุผลอะไน ดังภาพตัวอย่างคือ ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องด้วย “เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แห่งกฏหมายประกันสังคม” และเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากฐานภาษีปี 2562

ชวดเงิน เพราะ ม.33 ไม่ต้องเสียใจ

วานนี้ (4ก.พ.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้กล่าวในงานสัมมนา “พลิกสูตรวัคซีนสู้โควิด พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย” จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ถึงมาตรการการจ่ายเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33  ประมาณ 9 ล้านคน ซึ่งใช้วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท จ่ายทุกคน คนละ 4,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการชื่อว่า “ม.33 เรารักกัน” เตรียมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับมาตรการ “ม.33 เรารักกัน”

• มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
• มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท

ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 8 ก.พ.นี้

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่วว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 8 มี.ค.2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน