ขั้นตอนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ผ่านแอปเป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์ เป๋าตัง

เปิดขั้นตอน เงื่อนไข ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของ สบน. ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่ม 13 มิ.ย. 65

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข จำนวน 2 รุ่น รวมวงเงินทั้งสิ้น 55,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ชดเชยการขาดดุล ในปีงบประมาณ 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.50 ต่อปี

สำหรับผู้ที่มีต้นทุนไม่มาก ก็สามารถซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวได้ เนื่องจากเปิดจำหน่ายในราคาขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง 100 บาท แต่ก่อนจะเริ่มจับจอง มาศึกษาขั้นตอน และเงื่อนไขการซื้อตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” สรุปมาให้ดังนี้

ขั้นตอนซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข

1. เข้าแอป “เป๋าตัง”

2. เลือกเมนู วอลเลต สบม. (เป็นแถบอยู่ด้านบน)

3. สมัคร วอลเลต สบม.

4. เลือก พันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

5. ยินยอมตามข้อควรทราบ แล้วกด “ตกลง”

6. ระบบจะแสดงรายการพันธบัตรที่เลือกซื้อ

เงื่อนไขซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุข

1. รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่

 • รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี
 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเลต สบม. บนแอปเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก) ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท-10 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 13-30 มิถุนายน 2565

2. รุ่นออมเพิ่มสุข วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท โดยหากเป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

สำหรับวันจำหน่าย วงเงิน และรุ่นอายุ มีดังนี้

ช่วงที่ 1 (15-19 มิถุนายน 2565)

 • วงเงิน 40,000 ล้านบาท
 • เปิดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป
 • ซื้อได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • จำหน่าย 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย ร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ช่วงที่ 2 (20-30 มิถุนายน 2565)

 • วงเงิน 5,000 ล้านบาท
 • จำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แบบไม่จำกัดวงเงินการซื้อ
 • จำหน่ายให้ประชาชนในวงเงินคงเหลือจากช่วงที่ 1 ด้วยรุ่นอายุและเงื่อนไขเดียวกัน
 • จำหน่ายให้นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ในรอบการจำหน่ายนี้ ได้เพิ่มนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้มีสิทธิซื้อด้วย โดยจะพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิซื้อจากข้อบังคับนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมที่ดินหรือสำนักงานเขต และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง