บริษัทร่วม CKPower ออกกรีนบอนด์ในไทยครั้งแรก ยอดจองล้น

ไซยะบุรี พาวเวอร์ บริษัทร่วม CKPower ออกกรีนบอนด์ เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ในไทยครั้งแรก 8.4 พันล้านบาท รวม 3 ชุด อายุ 3-4-5 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.50-4.75-5% ยอดจองล้นจากที่เสนอขาย 5 พันล้านบาท

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์ CKP) ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา XPCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ CKPower ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42.5 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ (Green Bond) ครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทย

โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้มียอดขายรวมถึง 8,395 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดเสนอขาย 5,000 ล้านบาท และยอดเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe Option) อีกถึง 3,395 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ XPCL ที่เสนอขายในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายครั้งแรก ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ขณะที่ XPCL มีอันดับเครดิตองค์กรที่ “A-” แนวโน้ม “คงที่” โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 จำนวน 4,031 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 จำนวน 1,258 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.75 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 จำนวน 3,106 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00

นายธนวัฒน์กล่าวว่า เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในครั้งนี้ ทาง XPCLจะนำไปชำระคืนเงินกู้ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของ XPCL และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ XPCL ในช่วงที่สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยกำลังอยู่ในขาขึ้นอีกด้วย

Advertisment

“ทางบริษัทขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ ที่เห็นความตั้งใจ และให้ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ยึดหลัก ESG รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเครือ CKPower และให้การสนับสนุนการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกในประเทศไทย ของ XPCL ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ท่ามกลางสภาพตลาดที่ยังคงมีความผันผวน” นายธนวัฒน์กล่าว

XPCL เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน สปป.ลาว และได้รับสัมปทานจากรัฐบาล สปป.ลาว ให้ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี มีกำลังผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562