หมอยง เตือน “ไข้หวัดใหญ่-RSV” ระบาดหนักในไทย

ไข้หวัด
Photo : Pixabay

หมอยงเตือน “ไข้หวัดใหญ่-RSV” กำลังระบาดหนักในไทย เป็นแล้วเป็นซ้ำได้อีก พร้อมเทียบความแตกต่างของกลุ่มอายุกับโรค

วันที่ 26 กันยายน 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่อง “RSV และไข้หวัดใหญ่ กำลังระบาดอย่างหนัก ความแตกต่างของกลุ่มอายุ” ระบุว่าขณะนี้โรคทั้งสองกำลังระบาดอย่างมากในประเทศไทย ตามฤดูกาล

จากการศึกษาของเราที่ศูนย์ เราพบว่า RSV และไข้หวัดใหญ่ พบได้ทุกอายุตั้งแต่เด็กเล็กกว่าปีแรกจนถึงผู้สูงอายุ

แต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ RSV พบได้ในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี และรองลงมาคือผู้สูงอายุ ตรงกันข้ามกับไข้หวัดใหญ่ จะพบมากในเด็กที่มีอายุเกิน 5 ปี จนถึงผู้สูงวัย ดังแสดงในรูป

ดังได้กล่าวมาแล้วว่าโรคทั้งสองนี้เมื่อเป็นแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก ส่วนใหญ่แล้วเด็กในวัยเรียน ร่างกายแข็งแรงดี ความรุนแรงของโรคก็จะไม่มาก แต่จะแพร่กระจายโรคได้ดี โรคไข้หวัดใหญ่การระบาดจึงเกิดขึ้นในโรงเรียน ส่วน RSV มักเกิดขึ้นในสถานเลี้ยงเด็กและเด็กอนุบาล เพราะติดต่อกันได้ง่ายมาก เป็นปีนี้แล้วปีหน้ามีโอกาสเป็นได้อีก