ขสมก. แจ้ง กระเป๋ารถเมล์ สาย 93 ติดโควิด

กระเป๋ารถเมล์สาย 93 ติดโควิด

ขสมก. เปิดไทม์ไลน์ พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 93 ทราบผลตรวจติดเชื้อโควิดวันนี้ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 รายงานข่าวจาก คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตมีนบุรี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับประชาชน ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

โดยมี พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 93 เพศหญิง อายุ 54 ปี เข้ารับการตรวจ ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมไอบิส แบงค็อก อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในเวลา 13.00 น.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

  1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข
  2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80134 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 10.45 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80186 ตั้งแต่เวลา 05.15 – 11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80193 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 12.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80043 ตั้งแต่เวลา 03.40 – 10.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ หมู่บ้านนักกีฬา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80071 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.15 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข
2 – 80071 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 93 หมายเลข 2 – 80071 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 07.00 น. ต่อมาเวลา 09.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.00 น.

วันที่ 12 มิถุนายน 2564  เวลา 11.30 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เข็มที่ 2 และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 15.30 น.

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่ โรงพยาบาลสนาม โรงแรมไอบิส แบงค็อก อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในเวลา 13.00 น.

  1. เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารธรรมดา สาย 93 จำนวน 5 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 2 – 80134, 2 – 80186, 2 – 80193, 2 – 80043 และ 2 – 80071 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร
  2. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงาน
    ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ