เคาะ “เพาเวอร์ไลน์” คว้างานศูนย์ราชการมหาดไทยแห่งใหม่ 5.5 พันล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2563 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเป็นผู้ลงนาท ความว่า

หลังจากกระทรวงมหาดไทยจัดประกวดราคาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดที่ 5,574 ล้านบาท จากราคากลาง 6,002 ล้านบาท และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ตามเอกสารประกวดราคาและเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ออกแบบไว้เป็นอาคารหลังเดียวมีพื้นที่รวม 215,000 ตารางเมตร โดยวางไว้ให้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมการปกครอง, กรมที่ดิน, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวอาคารมีความสูง 21 ชั้น มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถยนต์ 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นลานอเนกประสงค์และเป็นโถงเข้าส่วนราชการทั้ง 6 หน่วยงาน ชั้น 2-5 อาคารจะเชื่อมต่อถึงกันเป็นหลังเดียว และตั้งแต่ชั้น 6 ขึ้นไปจะแยกอาคารออกเป็น 6 หลังจามส่วนราชการทั้ง 6 หน่วยงาน โดยมีราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ที่ 6,002,390,000 บาท (หกพันสองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท) โดยมีเนื้องานดังต่อไปนี้

1. ที่จอดรถชั้น B1-B3 ค่าก่อสร้าง 1,732 ล้านบาท
2. พื้นที่ส่วนกลางชั้น 1-5 และสวนหลังคาแบบ Roof Garden ค่าก่อสร้าง 1,423 ล้านบาท
3.กรมที่ดินอาคาร A ชั้น 6-19 ค่าก่อสร้าง 517 ล้านบาท
4.กรมการปกครอง อาคาร B ชั้น 6-21 ค่าก่อสร้าง 541 ล้านบาท
5.กรมการพัฒนาชุมชน อาคาร C ชั้น 6-15 ค่าก่อสร้าง 338 ล้านบาท
6.การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อาคาร D ชั้น 6-16 ค่าก่อสร้าง 371 ล้านบาท
7.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร E ชั้น 6-16 ค่าก่อสร้าง 377 ล้านบาท
8.สำนักงานปลัดกระทรวง อาคาร F ชั้น 6-14 ค่าก่อสร้าง 361 ล้านบาท
9. ผังบริเวณศูนย์ราชการ ค่าก่อสร้าง 114 ล้านบาท
10.ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆตามข้อกำหนด 222 ล้านบาท
และ 11. ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเสาสัญญาณ Self Support ในส่วนอาคาร B วงเงิน 1,097,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ