“เชียงราย” แห่คืนงบจังหวัดผวาถูกตรวจสอบ-

งบฯกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย 1,700 ล้านใช้ได้ไม่หมดตามแผนงาน หน่วยงานราชการแห่คืนเงินจำนวนมาก ผู้ว่าฯเผยอาจเกิดจากสาเหตุไม่เข้าใจแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด หวั่นถูกตรวจสอบการใช้งบฯ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้แต่ละจังหวัดนำไปพัฒนาโดยเฉพาะมีแนวทางชัดเจนในการส่งเสริมให้พื้นที่ 4 จังหวัดนี้เป็นเมืองแห่งการพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา และการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ฯลฯ โดยแต่ละจังหวัดได้จัดทำโครงการ/แผนงานต่าง ๆ เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว โดยมีจังหวัดเชียงรายเป็นแกนนำ

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ในปี 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท สำหรับจังหวัดเชียงรายได้รับงบประมาณ 1,700 ล้านบาท และปีถัดไปจะเพิ่มเป็นกว่า 2,000 ล้านบาท จากนั้นในปี 2562-2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4,000-5,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีการพัฒนาเป็นกลุ่มจังหวัดอย่างสอดคล้องกัน

อย่างไรก็ตาม พบว่าหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรให้นำงบประมาณไปพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้หมดตามแผนงาน จึงมีการคืนงบประมาณกลับเป็นจำนวนมาก โดยอาจเกิดจากสาเหตุที่ยังไม่เข้าใจในแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ชัดเจน หรือเกรงด้านการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ดังนั้นในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร็ว ๆ นี้ จะมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายได้ปรับการเขียนแผนงานให้สอดคล้องหรือล้อกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดของตนเองด้วย ซึ่งก็จะสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคล่องตัวต่อไป

“หนึ่งในการปรับแผนให้ใช้งบประมาณได้คล่องตัวคือ การพยายามเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงช่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ และแนวคิดในการพัฒนานั้น ผมขอให้พิจารณาลดพื้นที่การปลูกพืชผลต่าง ๆ เพราะมีมากราคาก็จะตกต่ำ แต่เราจะหันมาเพิ่มมูลค่าแทน จากนั้นจะหันมาพัฒนาระบบน้ำ เพราะแม้ว่าเชียงรายจะอุดมสมบูรณ์มีฝนตกจนน้ำท่วม แต่ในฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำ ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าว

ด้านนางปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้บริหารจัดการ มีทักษะและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตซึ่งเป็นต้นทุนเดิมของตนเองเอาไว้อย่างยั่งยืน และยังนำมาสร้างรายได้เข้าชุมชนได้โดยตรง ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมเครือข่ายหมู่บ้านโฮมสเตย์ เช่น บ้านร่องปลายนา อ.แม่ลาว บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน บ้านป่าห้า อ.แม่สาย บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอีเวนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสปอร์ตทัวริสซึ่มที่ได้รับความสนใจมากจากการจัดมหกรรมวิ่งมาราธอนและเพื่อสุขภาพบริเวณชายแดนในรูปแบบข้ามพรมแดนไปและกลับ มีคนไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก


“การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดเงินสะพัดในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเข้าถึงพื้นที่โดยตรง และยังเห็นด้วยอย่างยิ่งในการใช้งบประมาณไปกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น เป็นการเอื้อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนสถานที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้น” นางปราณปริยากล่าว