“จีเอ็ม” มึน ! สรรพสามิตใหม่ “ราคาขายปลีกแนะนำ”-

คอลัมน์ ออโตเวิลด์ไวด์

16 กันยายนที่จะถึงนี้ กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ จะเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีตามมูลค่าที่ใช้ฐานราคาขายปลีกแนะนำเป็นเกณฑ์ จากเดิมจัดเก็บจากราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและเก็บบนราคาซีไอเอฟ หรือราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้าสำหรับสินค้านำเข้า

ในงานสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปภาษีสรรพสามิต : ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย” โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ AMCHAM Thailand ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันก่อน

แม้ว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จะย้ำว่าภาษีสรรพสามิตใหม่ จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คุ้มครองสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนฐานภาษีตามมูลค่ามาใช้ “ราคาขายปลีกแนะนำ” (Suggested Retail Price : SRP) จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในเรื่องฐานภาษี และที่สำคัญคือ ช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตในประเทศหรือผู้นำเข้า โดยให้คำมั่นว่าการปฏิรูปภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้จะใช้หลักปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีอคติใด ๆ

ขณะที่ นางจูดี้ เบน ผู้อำนวยการบริหารของ AMCHAM Thailand กล่าวในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจต่างประเทศ ระบุว่า นักธุรกิจต่างประเทศต้องการความเท่าเทียมกันของผู้เสียภาษีทุกคน ที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ใช้โครงสร้างภาษีและอัตราภาษีเดียวสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันไม่ว่าจะมีต้นกำเนิดจากที่ใดหรือมีราคาเท่าไรก็ตาม ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรม เพิ่มความโปร่งใสและปรับปรุงประสิทธิภาพ


โดยตัวแทนจากภาคธุรกิจรถยนต์ “นายจาเนช บาเวจา” ผู้จัดการอาวุโสด้านศุลกากรและภาษีทางอ้อม จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส แสดงความคิดเห็นว่า “หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาขายปลีกแนะนำผมมองว่า จะมีประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและภาคธุรกิจในระยะยาว แต่สำหรับกฎหมายลูกที่จะตามมาหลังจากนี้ ผมต้องการให้มีความชัดเจนและสามารถชี้แจงกับภาคเอกชนต่างประเทศได้ดีถึงการนำไปปฏิบัติได้ อีกทั้งยังกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกรอบกฎหมายสรรพสามิตใหม่ ซึ่งต้องการให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนในส่วนนี้ เพื่อให้เอกชนสามารถตัดสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้ธุรกิจของเรายังชะลอการวางแผนธุรกิจและรอความชัดเจนจากภาครัฐของไทย รวมถึงราคาต้นทุนของแต่ละสินค้า เช่น อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ราคาต้นทุนจะเปลี่ยนไปและกำไรของเราเช่นกัน”