กลุ่มแอร์ขาดแรงงานฝีมือ กระทบส่งออก 1.8 แสน ล.-

อุตฯเครื่องปรับอากาศตั้งเป้าส่งออกปีนี้โต 7% มูลค่า 1.8 แสนล้าน หวั่นปัญหาขาดแรงงานฝีมือกระทบส่งออก

นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในปี 2560 ตั้งเป้าขยายตัวอยู่ที่ 5-7% มูลค่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยสัดส่วนการทำตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 85-90% ขณะที่ตลาดภายในประเทศอยู่ที่ 10% ทั้งนี้ การส่งออกในปี 2561 ตั้งเป้าหมายเทียบเท่าปีนี้ โดยตลาดสำคัญอยู่ที่สหภาพยุโรป (อียู) ตะวันออกกลาง และ CLMV

“ตลาดส่งออกเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นมีการแข่งขันรุนแรง เรามีคู่แข่งสำคัญ คือ จีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 รองลงมาคือ ไทย โดยจีนเน้นตลาดสินค้าราคาถูก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่กังวลมาก เรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญต่อการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้า มีผลต่อการนำเข้าสินค้า เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้พึ่งพิงการส่งออกถึง 90%”

นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานฝีมือในกลุ่มช่างเครื่องปรับอากาศ ที่ยังขาดมาตรฐานที่ดี และส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกจึงได้หารือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับช่างเครื่องปรับอากาศขึ้น คาดว่าจะประกาศใช้ได้กลางปี 2562 ทั้งนี้ หากมีการบังคับใช้เชื่อว่าจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีมาตรฐานแรงงานที่ดีขึ้น แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรมโรงงานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ โดยการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับลดลงของสารบางตัวในการทำความเย็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญด้านโอโซน เป็นต้น

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาพรวมปี 2560 ตั้งเป้าที่ 3% มูลค่า 22,735 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ฯ ทั้งนี้ สินค้าไทยมีจุดแข็งเรื่องคุณภาพ แต่มีข้อกังวลคือการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคา และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


ในระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ ส.อ.ท. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดงาน Bangkok RHVAC 2017 และ Bangkok E&E 2017 ขึ้นที่ไบเทค บางนา โชว์นวัตกรรมสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล 4.0 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 ราย มีผู้ร่วมแสดงสินค้า 330 บริษัท คาดว่าจะเกิดมูลค่าการค้า2,400 ล้านบาท