มหาเถรสมาคม และ รัฐบาล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดจัดขึ้น ทุกจังหวัด

มหาเถรสมาคม และ รัฐบาล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาค ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดจัดขึ้น ทุกจังหวัด

โดย การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ