พาณิชย์ Kick off กิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย Thai Rice Expo มิติใหม่ข้าวไทย คุณภาพ หลากหลาย นวัตกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาด นำการผลิต

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมเพิ่มช่องทางตลาดให้ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567

โดยมีวิสัยทัศน์ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก ตามนโยบายของรัฐบาล และของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” กรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินการจัด กิจกรรม รณรงค์บริโภค เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างการรับรู้ และเชื่อมโยงช่องทางตลาดพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างโอกาส ให้เกษตรกร  สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว Thai Rice Expo จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมือง ได้แก่ อาทิ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เซนทรัลเฟสติวัล อีสวิลล์  ไอคอนสยาม เซ็นทรัลเวิลด์ เซนทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, Blue port หัวหิน โดยภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงนิทรรศการ ข้าวคือชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการขาย และ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคข้าวไทย   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมงาน สนับสนุนช่วยชาวนา อุดหนุนผลิตภัณฑ์ สินค้าจากเกษตรกรไทย พร้อมดำเนินการตามมาตรการรักษา ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส Covid-19 และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการในสถานการณ์ปัจจุบัน