เปิดรายชื่อ 30 รพ. ‘ตรวจสุขภาพฟรี’ ‘Thailand Healthcare 2024’ 27-30 มิ.ย. นี้ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

‘เครือมติชน’ แท็กทีม 30 โรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดงานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 งาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ เปิดบริการตรวจสุขภาพฟรีจาก 30 โรงพยาบาลภาครัฐชั้นนำ และโรงพยาบาลเอกชนระดับประเทศ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีน 3 รายการ คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV รวมมากกว่า 1,000 เคส ตลอด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันพฤหัวบดีที่ 27 มิถุนายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

สำหรับบริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน จาก 30 โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ในงาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มโรคกระดูกและข้อ, ฉีดวัคซีน, กลุ่มโรคมะเร็ง – ตับ, กลุ่มโรคตา, กลุ่มโรคหู, กลุ่มโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาท, แพทย์ทางเลือก, กลุ่มโภชนาการ, สุขภาพความงาม และคลินิกตรวจพิเศษนอกเวลา โดยมีรายละเอียดรายการตรวจ ดังนี้

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

 1. ตรวจวัดความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงที่ข้อเท้า บริการตรวจวันละ 35 เคส รอบเช้า 20 ราย รอบบ่าย 15 ราย ให้บริการโดย ศูนย์หลอดเลือดศิริราช โรงพยาบาลศิริราช
 2. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) บริการตรวจวันละ 30 เคส รอบเช้า 15 ราย รอบบ่าย 15 ราย ให้บริการโดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 3. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) บริการตรวจวันละ 20 เคส รอบเช้า 10 ราย รอบบ่าย 10 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

กลุ่มโรคกระดูกและข้อ

Advertisment
 1. ตรวจโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ บริการตรวจวันละ 40 เคส รอบเช้า 20 ราย รอบบ่าย 20 ราย ให้บริการตรวจสุขภาพโดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 2. ทำกายภาพลดปวดด้วยนวัตกรรมทันสมัย Laser Shock Wave Ultrasound บริการวันละ 16 เคส รอบเช้า 8 ราย รอบบ่าย 8 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (เฉพาะวันที่ 29 – 30 มิถุนายนเท่านั้น)

วัคซีน HPV และวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 1. บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ HPV วันละ 100 โดส รอบเช้า 50 ราย รอบบ่าย 50 ราย รวม 4 วัน 400 โดส ให้บริการฉีดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สนับสนุนการฉีดวัคซีนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 2. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป, 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ, 3. บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป, 4. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร), 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้, 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) ให้บริการวันละ 100 โดส รอบเช้า 50 ราย รอบบ่าย 50 ราย รวม 4 วัน 400 โดส ให้บริการฉีดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์  สนับสนุนการฉีดวัคซีนโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

*สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 7 กลุ่มเสี่ยง ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ โดยสแกน QR พร้อมบัตรประชาชนหน้าจุดลงทะเบียนหน้างาน (ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะ)

 1. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ วันละ 100 โดส รอบเช้า 50 ราย รอบบ่าย 50 ราย รวม 4 วัน 400 โดส (เฉพาะวันที่ 27 มิถุนายน 2567 รอบเช้า 10 ราย รอบบ่าย 50 ราย) ให้บริการฉีดโดย โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

กลุ่มโรคมะเร็ง – ตับ

Advertisment
 1. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี วันละ 100 เคส รอบเช้า 50 ราย รอบบ่าย 50 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 2. ตรวจตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro Scan) วันละ 25 เคส รอบเช้า 12 ราย รอบบ่าย 13 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (เฉพาะวันที่ 27 และ 28 มิถุนายน เท่านั้น)

กลุ่มโรคตา

 1. ตรวจวัดความดันลูกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคต้อหิน, ตรวจวัดค่าสายตาเพื่อประเมินค่าสายตาสั้น – ยาว – เอียง, ตรวจวินิจฉัยโรคทางตา โดย จักษุแพทย์, ตรวจภาพจอประสาทตาด้วยเครื่องมือที่ใช้ถ่ายภาพจอประสาทตา ในลักษณะเป็นภาพตัดขวาง 2 – 3 มิติ ค้นหาความเสี่ยงการทำลายเซลล์ประสาทตาจากต้อหิน ต้อกระจก และจอประสาทตาได้อย่างแม่นยำ บริการ 4 รายการตรวจ วันละ 80 เคส รอบเช้า 30 ราย รอบบ่าย 50 ราย ให้บริการตรวจโดย โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ศูนย์เชี่ยวชาญทางตา

กลุ่มโรคหู

 1. ตรวจคัดกรองการได้ยินเบื้องต้น ผ่านแอปพลิเคชันแบบตอบโต้ (Interactive Apps) ‘Eartone’ วันละ 70 เคส รอบเช้า 35 ราย รอบบ่าย 35 ราย ให้บริการโดย ศูนย์โรคหูและการได้ยินเอียร์โทน (Eartone Hearing Solutions)
 2. ตรวจการได้ยินแบบละเอียด ด้วย Licensed Clinical Audiologist Specialist (รับเฉพาะผู้มีปัญหาการได้ยินจากการตรวจประเมินเบื้องต้น) วันละ 14 เคส รอบเช้า 7 ราย รอบบ่าย 7 ราย ให้บริการโดย ศูนย์โรคหูและการได้ยินเอียร์โทน (Eartone Hearing Solutions)

กลุ่มโรคกล้ามเนื้อและระบบประสาท

 1. ตรวจประเมินโรคหลงลืม ความจำเสื่อม ด้วยหุ่นยนต์ช่วยฝึกกายภาพบริหาร (Robot Nimbo) วันละ 30 เคส รอบเช้า 15 ราย รอบบ่าย 15 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลธนบุรี
 2. ตรวจประเมินการทรงตัวเพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้สูงวัย วันละ 8 เคส รอบเช้า 4 ราย รอบบ่าย 4 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาล บี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 3. อัลตราซาวด์ลดอาการปวด ด้วยเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound therapy) วันละ 8 เคส รอบเช้า 4 ราย รอบบ่าย 4 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 4. อัลตราซาวด์ลดปวดโดยนักกายภาพบำบัด (Ultrasound therapy) วันละ 50 เคส รอบเช้า 25 ราย รอบบ่าย 25 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลหัวเฉียว

แพทย์ทางเลือก

 1. ตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน (การแมะ) ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและเขียนใบสั่งยาจีน วันละ 45 เคส รอบเช้า 20 ราย รอบบ่าย 25 ราย ให้บริการโดย คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 2. ฝังเข็ม รักษาอาการปวด คอ บ่าไหล่ วันละ 11 เคส รอบเช้า 5 ราย รอบบ่าย 6 ราย ให้บริการโดย คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 3. ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม ปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต วันละ 30 เคส รอบเช้า 10 ราย รอบบ่าย 20 ราย ให้บริการโดย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนจีน ด้วย AI ‘เสี่ยวคัง’ วันละ 28 เคส รอบเช้า 8 ราย รอบบ่าย 12 ราย และคลินิกพิเศษนอกเวลา 8 ราย โดย คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 

กลุ่มโภชนาการ

 1. บริการให้คำปรึกษาระบบลำไส้ของผู้สูงอายุ (โรคลำไส้) และโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วันละ 40 เคส รอบเช้า 10 ราย รอบบ่าย 20 ราย และคลินิกพิเศษนอกเวลา 10 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลยันฮี 
 2. บริการให้คำปรึกษษด้านโภชนาการ โดย นักกำหนดอาหาร วันละ 50 เคส รอบเช้า 25 ราย รอบบ่าย 25 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลหัวเฉียว

สุขภาพและความงาม

 1. วิเคราะห์สภาพผิว เช็กสุขภาพผิวด้วยเครื่อง Opera (London) วันละ 100 เคส รอบเช้า 25 ราย รอบบ่าย 50 ราย และคลินิกพิเศษนอกเวลา 25 ราย ให้บริการโดย AES CLASS CLINIC
 2. ตรวจสุขภาพผมด้วยนวัตกรรม 3M Hair Transplant วันละ 125 เคส รอบเช้า 50 ราย รอบบ่าย 50 ราย และคลินิกพิเศษนอกเวลา 25 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (เฉพาะวันที่ 27 และ 28 มิถุนายนเท่านั้น)
 3. วัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง SK-X90 วันละ 75 เคส รอบเช้า 25 ราย รอบบ่าย 25 ราย และคลินิกพิเศษนอกเวลา 25 ราย ให้บริการโดย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (เฉพาะวันที่ 29 และ 30 มิถุนายนเท่านั้น)

ตรวจพิเศษนอกเวลา

พิเศษ! ฉลอง 16 ปี งาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ เปิดให้บริการครั้งแรก ‘คลินิกพิเศษนอกเวลา’ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพนอกเวลา เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 น. ของทุกวัน โดยมีโรงพยาบาลร่วมให้บริการ ดังนี้

 1. วิเคราะห์สภาพผิว เช็กสุขภาพผิวด้วยเครื่อง Opera (London) ให้บริการจำนวน 25 ราย โดย AES CLASS CLINIC
 2. บริการให้คำปรึกษาระบบลำไส้ของผู้สูงอายุ (โรคลำไส้) และ โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ให้บริการจำนวน 10 ราย โดย โรงพยาบาลยันฮี 
 3. ตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนจีน ด้วย AI ‘เสี่ยวคัง’ ให้บริการจำนวน 8 ราย โดย คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
 4. ตรวจสุขภาพผมด้วยนวัตกรรม 3M Hair Transplant ให้บริการจำนวน 25 ราย โดย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (เฉพาะวันที่ 27 และ 28 มิถุนายนเท่านั้น)
 5. วัดองค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง SK-X90 ให้บริการจำนวน 25 ราย โดย โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (เฉพาะวันที่ 29 และ 30 มิถุนายนเท่านั้น)

พิเศษ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แจก ‘กิฟต์เวาเชอร์’ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี วันละ 10 รายต่อวัน รวม 40 เคส ผู้สนใจทุกรายการตรวจต้องวอล์กอินเข้ารับคิวตรวจหน้างานตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ไม่รับการลงทะเบียนล่วงหน้า)

เงื่อนไขและข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือเปิดผ่านหน้าแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี
 2. เลือกรายการตรวจคนละ 1 รายการ/วัน และเลือกวัคซีนคนละ 1 รายการ/วัน
 3. แจ้งข้อมูลการแพ้ยา หรือโรคประจำตัว
 4. ช่วงเวลารับบริการตรวจ ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. กำหนดเวลาลงทะเบียนรอบเช้า เวลา 10.00 – 11.30 น. รับบริการช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. กำหนดเวลาลงทะเบียนรอบบ่าย 12.30 – 14.00 น. และคลินิกพิเศษนอกเวลา ให้บริการเวลา 16.00 – 18.00 น. โดยเปิดรับลงทะเบียนคลินิกพิเศษตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.00 น. 
 5. ทุกรายการตรวจต้องวอล์กอินเข้ารับคิวตรวจหน้างานตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น (ไม่รับการลงทะเบียนล่วงหน้า) จำนวนจำกัด

ทั้งหมดนี้ เปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีภายใน ‘เมืองสุขภาพ’ ซึ่งนอกจาก 20 โรงพยาบาลข้างต้นแล้ว งาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ ยังเปิด ‘เมืองสาธารณสุข’ ระดมโรงพยาบาลและหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขให้บริการตรวจสุขภาพและคำปรึกษาแก่ประชาชนฟรี

1. กรมควบคุมโรค จัดทัพ กองโรคเอดส์ กองยาสูบ สำนักแอลกอฮอล์ มาร่วมให้ความรู้เรื่องต่างๆ อาทิ ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โรคเอดส์, อันตราย ความเสี่ยง รวมถึงการหลีกเลี่ยงให้ห่างจาก บุหรี่มวน-บุหรี่ไฟฟ้า’, พิษร้ายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

2. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทัพโรงพยาบาลภายใต้สังกัด ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี นำโดย โรงพยาบาลเลิดสิน บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก, โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ ดังนี้ Fit for Pre-Aging, สูงวัย กินอย่างมีความสุข, สุขภาพใจดี พร้อม Happy Retire (วันที่ 27 มิถุนายน 2567) ให้คำปรึกษาเรื่องยา โดย เภสัชกร, ให้คำปรึกษาความเสี่ยงพลัดตก หกล้ม รวมถึงแนะนำการออกกำลังกาย กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มไม่เสี่ยง และพูดคุยเรื่องโรคและปัญหาในช่องปากที่น่าสนใจ (วันที่ 28 มิถุนายน 2567)

ให้คำปรึกษาเรื่อง สูงวัย กินอย่างมีความสุข แนะนำและประเมิน Fit for Pre-Aging (วันที่ 29 มิถุนายน 2567) และ บริการด้านสุขภาพในด้าน ‘สุขภาพใจดี พร้อม Happy Retire’ พร้อมประเมินภาวะสุขภาพต่อภาวะหลอดเลือดสมอง (วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

ทั้งยังมี บริการโรงพยาบาลราชวิถีเสมือนจริงและคัดกรองหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ โดย โรงพยาบาลราชวิถี, การประเมินสุขภาพผิวและผลิตภัณฑ์ตำรับสถาบันโรคผิวหนัง โดย สถาบันโรคผิวหนัง, บริการคัดกรองโรคกระดูกพรุน และการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โดย สถาบันประสาทวิทยา, การตรวจสมรรถภาพปอด และแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน TBVDOT โดย  สถาบันโรคทรวงอก, แพ็คเกจตรวจสุขภาพตา โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยชุดตรวจ HPV Self Sampling โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสิทธ์ ย้ายสิทธิ์ บัตรทองภายในงานครั้งนี้ด้วย

จัดเต็มบริการสำหรับคนรักสุขภาพ บอกเลยว่างานนี้ไม่ควรพลาด Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ จัดยาว 4 วันรวด วันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ทางออกที่ 2