‘ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร’ งานทั้งชีวิต อุทิศเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

ความหลังเมื่อครั้งมีโอกาสไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง บวกกับความตั้งใจเฉพาะทางด้านรังสีมะเร็งวิทยาและวิทยาการด้านการรักษามะเร็งของเมืองไทยในขณะนั้น ส่งผลให้ “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร” มีความแน่วแน่ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมะเร็งวิทยา และเป็นเช่นนั้นในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะให้คำปรึกษาและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้ว อาจารย์ยังเขียนบทความความรู้ทางวิชาการ ตอบคำถามผู้ป่วยในนามสถานวิทยามะเร็งศิริราช ตั้งแต่ปี 2540 และปัจจุบันดูแลเว็บไซต์ www.canceralliance.co.th ของโรงพยาบาล สื่อสารความรู้ที่ทันสมัย อย่างเช่นเรื่องรังสีร่วมพิกัด หรือ SBRT หรือแม้แต่เรื่องกัญชาอีกด้วย 

ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบ 40 ปี เป็นมาแล้วทั้งคุณหมอ อาจารย์หมอ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งได้ทำการรักษาผู้คนมาแล้วมากมายทุกชนชั้นฐานะ พบเห็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษามะเร็งมาแล้ว อาจารย์จึงก่อตั้งโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี โรงพยาบาลเอกชน เฉพาะทางมะเร็งที่เปิดรับผู้ป่วยทุกสิทธิ์  ทั้งสปสช. และข้าราชการ รวมทั้งประกันสังคม และเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “30 บาทรักษาทุกที่” ในผู้ป่วยมะเร็งบัตรทอง

“ศ.นพ.พิทยภูมิ” ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา กล่าวว่า “โรงพยาบาลของเราเปิดมาได้ 1 ปี เป็นพันธมิตรในการรับส่งต่อร่วมกับทุกโรงพยาบาลในภาคตะวันออก เราเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งที่เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษา และอายุรกรรมมะเร็ง ขนาด 30 เตียง ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่เรามีเครื่องฉายรังสีเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งรังสี 4 มิติ และรังสีร่วมพิกัด เสมือนการผ่าตัด พร้อมทั้งยาเคมีบำบัด และยามุ่งเป้า เราออกแบบบริการออกเป็น 2 ด้าน เพื่อความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม และเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกแตกต่างในขั้นตอนการบริการ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้การรักษาผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ภายใต้แนวคิด “ไม่ให้สิทธิ์จำกัด เทคนิคการรักษา” ดังนั้น ผู้ป่วย 30 บาท หากมีข้อบ่งชี้ ก็จะได้รับการรักษาด้วยเทคนิคชั้นสูง”

ศ.นพ.พิทยภูมิ ยึดหลักการบริหารของโรงเรียนแพทย์ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิ์ ในมาตรฐานที่ดีและเหมาะสม ทั้งข้าราชการ หรือ ประกันสังคม ในขณะเดียวกันเราก็เปิดคลินิกพิเศษนอกเวลา ที่มีการร่วมจ่าย เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย ลดความแออัดในเวลาราชการ และเพิ่มรายได้ให้โรงพยาบาลเพื่อความอยู่รอด “แม้การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก การรักษามะเร็งของไทยไม่ด้อยกว่านานาประเทศและยังเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยแนวทางการรักษามะเร็งใหม่ๆ ร่วมกับนานาชาติ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา ยกตัวอย่างในภาคตะวันออกที่ยังพบว่า มีคิวการรักษาที่ยาวถึง 2 เดือน เพราะโรงพยาบาลรัฐเพียงไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด” 

และเมื่อถามว่าจากนโยบายของภาครัฐ “30 บาทรักษาทุกที่” ในเรื่องการรับบริการของผู้ป่วยมะเร็งที่จะเริ่มในวันที่ 1 ม.ค. 2564 นั้น โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยเป็นอย่างไร? 

ศ.นพ.พิทยภูมิ กล่าวว่า แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะด้านที่สนองรับกับนโยบายนี้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมรองรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เรามีความพร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เมื่อนโยบายนี้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถถือบัตรทอง เพื่อยืนยันตัวตน เข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องรอคิวฉายรังสีรักษานานเหมือนที่ผ่านมา เราพร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ เพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลมะเร็งอื่น ๆ

“ด้วยคุณภาพมาตรฐานของเรา ที่มีคณะแพทย์ ทั้งโรงเรียนแพทย์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มาร่วมกันลงทุนจัดตั้งโรงพยาบาล แน่นอนที่สุด เรามีองค์ประกอบสำคัญ คือ นักลงทุน ที่มีแนวคิดเดียวกัน คือ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ซึ่งจำหน่ายเครื่องฉายรังสีมากกว่า 20 ปี  ที่ได้มองเห็นความขาดแคลนของเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วย จึงร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้น 

“แม้โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน แต่ด้วยความตั้งใจของเรา จึงได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัด กระทรวงสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง ซึ่งเข้าใจในปัญหาของผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็น สปสช. 30 บาท และข้าราชการ หรือประกันสังคม ที่ได้รับการส่งตัวมา จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยรังสี ตามสิทธิ์รักษานั้น แม้แต่ผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ หรือผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ก็ขอยืนยันว่า ไม่แพงอย่างที่คิด ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาทุกคนจะบอกว่าค่าบริการที่นี่ถูก เพราะเรากำหนดค่าบริการประมาณ 70 – 80% ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ เท่านั้น

“เรามีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย ทำให้เข้าถึงการรักษา ไม่ต้องรอคิว และไม่ต้องเข้าไปรักษาในกรุงเทพ หลายคนที่ยอมถอย ยอมตาย เพราะไม่สามารถไปรักษาในกรุงเทพได้ ได้มีโอกาสรักษา  ได้มีโอกาสอยู่กับลูกหลานอย่างอบอุ่น ตลอดการรักษา เรามีความสุขและภูมิใจ ผมจึงหวังว่า แนวคิดของโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ จะกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง และลดความเหลื่อมล้ำในด้านการรักษา เรามุ่งหวังที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัวของพวกเขา” ศ.นพ.พิทยภูมิ กล่าว ทิ้งท้าย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ