อลิอันซ์ จ่ายเคลม “น้องเบนซ์” 2.1 แสน ราชวินิตทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มไว้

ถังดับเพลิงระเบิดขณะทำการสาธิตดับไฟ ในโรงเรียนราชวินิตมัธยม

คปภ. ลงพื้นที่ทันทีช่วยเหลือด้านประกันภัยทันที กรณีถังดับเพลิงระเบิดขณะทำการสาธิตดับไฟ ในโรงเรียนราชวินิตมัธยม จนเป็นเหตุนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 11 ราย พบมีประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มไว้กับ “อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย” เบื้องต้นจ่ายเยียวยาค่าสินไหมทดแทนแล้ว 210,000 บาท

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุถังดับเพลิงที่หน่วยงานภายนอกนำมาประกอบการสาธิตซ้อมดับเพลิงให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เกิดระเบิดขึ้นขณะทำการสาธิต เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นั้น

เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมทั้งติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ได้รับรายงานพบว่า ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต 1 ราย เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมที่ 6 และมีนักเรียนบาดเจ็บ 11 ราย และจากการตรวจสอบการทำประกันภัยเบื้องต้นพบว่า

Advertisment

โรงเรียนราชวินิตมัธยมได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 200,000 บาท และค่าปลงศพ 10,000 บาท ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

โดยสำนักงาน คปภ.เขตท่าพระได้ดำเนินการประสานบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยบริษัทจะนำเช็กค่าสินไหมทดแทนไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่งานสวดอภิธรรมศพในวันที่ 24 มิถุนายน 2566

สำหรับประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่พบว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประเภทอื่นไว้แต่อย่างใด

Advertisment

ในส่วนของนักเรียนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 11 ราย นั้น พบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม ได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองเฉพาะในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น โดยไม่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลไว้แต่อย่างใด

ดังนั้น สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ จึงได้ประสานกับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแทนผู้บาดเจ็บทุกราย

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ และพร้อมจะดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และกับทุก ๆ คน ดังนั้น เพื่อความอุ่นใจ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุ

รวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับทำประกันภัยอุบัติเหตุให้ครอบคุลมทั้งการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้การประกันภัยช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงภัย และเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการประกันภัย ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าว