ปีใหม่-งานใหม่ ทิศทางโลกการทำงานปี’66 และทักษะต่อยอดอนาคต

การทำงาน
Photo: Israel Andrade/unsplash

ช่วงที่ผ่านมาได้ยินเรื่อง The Great Resignation ที่คนทำงานพร้อมใจกันลาออกที่สหรัฐอเมริกา โดยมีผลสำรวจชี้แนะว่าหลายคนเลือกย้ายไปสู่งานที่ดีกว่า ซึ่งนั่นทำให้ดูเหมือนอำนาจการต่อรองได้ย้ายมาสู่มือพนักงาน

แต่ในปี 2023 นี้ สถานการณ์ยังเป็นอย่างนั้นหรือไม่? เมื่อโลกยุคนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และยังมีข่าวเรื่องการปลดพนักงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่ไม่ขาด

ลองมาเรียนรู้ทิศทางโลกการทำงานปี 2023 และทักษะที่คนทำงานควรมีติดตัว เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ต้องการได้อย่างมั่นคงสวยงาม โดย TUXSA – หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อันดับ 1 ของไทย ได้รวมรวมเทรนด์โลกการทำงานปี 2566 ว่า จะหมุนไปทางไหน ดังนี้

จะเปลี่ยนงานบ่อยได้ยากขึ้น

ในระยะสั้น อาจกล่าวได้ว่า ชีวิตของคนทำงานพ้นช่วง honeymoon ที่ลาออกและเปลี่ยนงานได้อย่างที่ต้องการมาแล้ว เพราะหลายบริษัทอาจยับยั้งการจ้างคนเพิ่มเนื่องจากกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยนิตยสาร Forbesได้วิเคราะห์ตลาดงานอเมริกาในปี 2566 ไว้ว่า คนทำงานจะเปลี่ยนงานบ่อย ๆ ได้ยากขึ้น และข้อเสนอดี ๆ ก็จะมีน้อยลง

อย่างไรก็ตาม พนักงานยังคงมีอำนาจต่อรองในระยะยาว เพราะในหลายประเทศจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่มีคนวัยทำงานและผู้อพยพลดลง ทำให้องค์กรจ้างและรักษาพนักงานเอาไว้ได้ยากกว่าเดิม แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ตนเองมีศักยภาพพอที่จะต่อรองเมื่อโอกาสมาถึงหรือไม่

เพราะในปัจจุบัน งานรูปแบบเก่าที่คนทำงานคุ้นเคยกำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี พร้อมกับมีงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้คนทำงานที่พัฒนาทักษะตอบโจทย์ตลาดแรงงานไม่ทันต้องตกงาน ขณะเดียวกัน ตลาดก็ขาดแคลนคนเข้ามาทำงานตำแหน่งใหม่เหล่านี้ จนเกิดเป็นปัญหาขาดแคลนแรงงานทั่วโลก

Advertisement

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่คนทำงานควรทำคือ การพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่บริษัทยังคงต้องการเสมอ และเมื่อมีโอกาส ก็ก้าวสู่เส้นทางใหม่ได้ทันที แต่ในโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงเร็ว เราควรพัฒนาทักษะอะไรเพื่อตอบโจทย์อนาคต?

ทักษะที่โลกอนาคตมองหา

รายงานจาก World Economic Forum ได้พูดถึงทักษะสำหรับคนทำงานที่น่าสนใจคือ cross-cutting skills หรือทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายงาน โดยด้านล่างนี้คือตัวอย่าง 5 ทักษะแบบ cross-cutting ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มงานสำหรับโลกยุคใหม่

1. business management: ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ และสภาวะการเป็นผู้นำ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในทีมและองค์กร สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง บริหารคนและวัฒนธรรมองค์กร และการตลาด

2. data science: ทักษะการนำข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการตัดสินใจทางธุรกิจ มาวิเคราะห์เชิงลึก และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงสร้างความเชี่ยวชาญในการวางนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับข้อมูลจำนวนมาก ทักษะนี้ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่าง data and AI และ product development

Advertisement

3. product marketing: ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ตลาดและสร้างจุดยืน พร้อมนำเสนอจุดเด่นและเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้น ทักษะนี้เหมาะกับกลุ่มงานอย่าง product development และ data and AI

4. digital marketing: ทักษะการทำการตลาดบนโลกโซเชียล ใช้ได้กับกลุ่มงานอย่างการตลาด และ data and AI

5. artificial intelligence: ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะกับกลุ่มงานด้าน data and AI และ cloud computing

จนถึงตอนนี้ คงเห็นแล้วว่า หลายทักษะด้านบนไม่ใช่สิ่งที่คนเคยเรียนรู้ตอนปริญญาตรี และอีกหลายทักษะคือสิ่งที่ต้องอัปเดตเพื่อตอบโจทย์งานใหม่ ๆ ในตลาด คำถามถัดมาคือ เราควรเรียนรู้ ลับคมทักษะเหล่านี้ที่ไหนและด้วยวิธีไหน

ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่

ไม่ใช่แค่โลกการทำงานที่เปลี่ยนไป โลกการศึกษาก็หมุนเร็วเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนให้ทัน ทุกวันนี้ มีการเรียนออนไลน์แบบ self-paced learning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนเมื่อไรก็ได้ตามจังหวะของตัวเอง ผู้เรียนไม่ต้องจัดเวลาตามตารางของสถานศึกษาหรือลาออกจากงานประจำเพื่อเรียนต่อ

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังร่วมทำกับเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้จากสถานศึกษาคุณภาพได้สะดวก โดยรูปแบบการเรียนที่มีทั้งเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตร และเรียนเพื่อรับปริญญาออนไลน์

ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์ไม่ต่างจากปริญญาจากการเรียนในสถานที่จริง อาทิ TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์แบบ self-paced โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์อันดับ 1 ของไทย ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคตให้คนไทย โดยมีหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบรายวิชาที่สนใจและแบบปริญญาเต็มหลักสูตร ปัจจุบันเปิดสอนอยู่ 2 สาขาวิชาคือ

– ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation: เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ.

– ปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation: ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

หลังการเปิดตัวโครงการในปี 2562 TUXSA กลายเป็นที่นิยมของผู้เรียน มีผู้ลงเรียนแล้วกว่า 18,000 คน และมีนักศึกษารุ่นแรกจบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้ว รวมถึงในอนาคตกำลังจะมีเปิดสอนเพิ่มอีก 2 หลักสูตรคือปริญญาโทศึกษาศาสตร์สาขาวิชา นวัตกรรมการเรียนรู้ M.Ed. (Learning Innovation) และปริญญาโท Applied AI

ถึงโลกการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คนไทยที่อยากเพิ่มหรือลับคมทักษะจึงมีช่องทางเข้าถึงความรู้รับมือโลกอนาคตอยู่เสมอ บนโลกออนไลน์ใกล้ตัวเรานั่นเอง