ประกันสังคมเผยดูแลแรงงานต่างด้าวเหมือนผู้ประกันตนคนไทย

แรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นจัดระบบการบริหารที่ดีเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport)

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมจำนวน 1,126,952 คน แยกเป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 724,915 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 237,534 คน สัญชาติลาว จำนวน 55,283 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 109,220 คน

สิทธิประกันสังคมแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, กรณีคลอดบุตร, กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในไทย มาขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา 3 อันดับ ได้แก่ 1. กรณีสงเคราะห์บุตร มีอัตราการใช้บริการมากที่สุด 10,360 คน 2. กรณีเจ็บป่วย 3,717 คน และ 3. กรณีคลอดบุตร 1,871 คน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณีไปแล้ว 37,712,616.53 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ