The Last Hope ชนะเลิศออกแบบเกม ออกแบบสังคม

The Last Hope
คอลัมน์ CSR Talk

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีของเส้นทางการบ่มเพาะเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 14 ทีมในโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการเสริมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาบอร์ดเกมให้มีความสนุก สร้างสรรค์ และตอบโจทย์ปัญหาสังคมที่ต้องการแก้ไข จนถึงวันนี้ดำเนินมาถึงบทสรุปแล้ว

โดยทางโครงการจัดพิธีประกาศรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงรางวัลพิเศษอื่น ๆ ในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2 ผ่านรูปแบบออนไลน์เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก “รศ.เกศินี วิฑูรชาติ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ “ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี

สำหรับทีมที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทานไปครองได้แก่ ทีม The Last Hope โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร กับผลงานบอร์ดเกม Survivors From Black Snow ที่นำเสนอประเด็นเรื่องการขจัดเขม่าควันอ้อย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่เกษตรกร และคนในชุมชนในเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อม และสุขอนามัยของคนในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2560 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยใช้บอร์ดเกมเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดประเด็นปัญหาต่าง ๆ โครงการรุ่น 2 (ปี 2562-2564) ได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมออดิชั่นมากถึง 132 ทีม และผ่านกระบวนการคัดเลือกจนได้ 14 ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการเป็นนวัตกรรุ่นใหม่

“รศ.เกศินี” กล่าวว่า เรามีเจตนารมณ์ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต โดยเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม ทำให้ดำเนินโครงการเพื่อปลูกฝังความคิด และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่การเป็นนวัตกรรุ่นใหม่

“ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีทักษะ กระบวนการทางความคิดแบบนวัตกรรุ่นใหม่ รวมทั้งเรายังเห็นถึงมุมมองของเยาวชนที่มีต่อประเด็นปัญหาสังคมไทยที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบอร์ดเกมทั้ง 14 บอร์ดเกมอีกด้วย หวังว่าเยาวชนในโครงการทุกท่านจะนำเอาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่ได้ไปจากการเข้าร่วมโครงการนำไปปรับใช้พัฒนาตนเองต่อไป และเติบโตเป็นนวัตกรที่ดีต่อไปในอนาคต”

“ชนินท์” กล่าวเสริมว่า บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ เพื่อให้มีทักษะที่พร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

โดยในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม เราส่งเสริมการสร้างนวัตกรผ่านการออกแบบบอร์ดเกม เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่มีในสังคมให้ได้รับการแก้ไข ซึ่งแนวทางการเรียนรู้เช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบ้านปูที่ว่าพลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

“ผลลัพธ์ที่เราเห็นกันในวันนี้ ที่ทั้ง 14 ทีมสร้างสรรค์ 14 บอร์ดเกมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาสังคม การดูแลสุขภาพ และวัยรุ่นศาสตร์ ซึ่งต่างมีความน่าสนใจในมุมที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งไปกว่านั้น โครงการในรุ่นนี้ยังได้เผชิญกับบททดสอบท้าทายจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ทุกทีมก็สามารถปรับตัว คิดหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาบอร์ดเกมและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอร์ดเกมทั้ง 14 เกมนี้จะถูกนำไปต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของเราต่อไป”

ขณะที่ตัวแทนทีม The Last Hope โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร ทีมชนะเลิศประจำโครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่น 2 กล่าวว่า ดีใจ และเกินความคาดหวังเป็นอย่างมาก นอกจากเราจะได้พัฒนาบอร์ดเกมในประเด็นสังคมที่เราสนใจอย่างประเด็นเขม่าควันอ้อยซึ่งเกิดขึ้นในรอบ ๆ บริเวณชุมชน และจังหวัดของเรา พวกเรายังเสริมทักษะต่าง ๆ และพัฒนาตัวเองกันมาไกลมากอีกด้วย แม้จะท้อจนเกือบจะถอดใจไปหลายครั้ง แต่ท้ายที่สุดพวกเราก็ลงมือทำ และผ่านมาถึงตรงนี้มาได้ ต้องขอบคุณทุก ๆ ส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง

“ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จัดโครงการดี ๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นปัญหาสังคม และเลือกพวกเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รวมถึงต้องขอบคุณพี่ ๆ เกมเมอร์ที่ให้คำปรึกษาในการพัฒนาเกมทุกขั้นตอนโรงเรียน และคุณครูที่สนับสนุนพวกเรารวมถึงเพื่อน ๆ ในโครงการที่ร่วมเดินทางพัฒนาตัวเองมาด้วยกันเกือบ 2 ปี พวกเราหวังว่าเกมที่พวกเราตั้งใจพัฒนากันขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปไม่มากก็น้อย”

สำหรับรางวัลครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 6 รางวัล ประกอบด้วย

1.รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ บอร์ดเกม Survivors From Black Snow โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร2.รางวัล Learning & Growth ได้แก่ บอร์ดเกม Unplugged Coding จากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี

3.รางวัล High Quality Research ได้แก่ บอร์ดเกม Sugar Addicted จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม

4.รางวัล Creativity ได้แก่ บอร์ดเกม Lost In Eros จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพฯ

5.รางวัล Community Engagement ได้แก่ บอร์ดเกม Save Health Save Life จากโรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก

6.รางวัล Gamers’ Choice ได้แก่ บอร์ดเกม Mentalism จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ พิธีมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะจัดขึ้นอีกครั้งตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Thammasat-Banpu Innovative Learning Program

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ