ปศุสัตว์ จับกองทัพมด ลักลอบขนหมูเถื่อนจากกัมพูชา หนัก 5 ตัน

กองทัพมด ซากหมูเถื่อน สระแก้ว กรมปศุสัตว์
ภาพจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว พร้อมทหารและศุลกากร บุกจับกุม “กองทัพมด” ลักลอบนำเข้าซากหมูเภื่อนจากกัมพูชา น้ำหนักรวม 5 ตัน กรมปศุสัตว์ ยังเข้มการป้องกันและปราบปรามหมูเถื่อนอย่างเข้มงวด

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ข่าวสด รายงานว่า นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 2 และด่านศุลกากรอรัญประเทศ จับกุมผู้ลักลอบนำเข้าซากสุกรจากประเทศกัมพูชา โดยมีพฤติการณ์ทยอยแบกเข้ามายังฝั่งไทยในลักษณะ “กองทัพมด”

โดยสามารถจับกุมได้ขณะกำลังขนซากสุกร 5,000 กิโลกรัม ขึ้นรถห้องเย็นที่ หมู่ 7 บ้านหนองปรือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 31 และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246

Advertisement

ทั้งนี้ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ รับผิดชอบดำเนินคดีผู้กระทำความผิด เนื่องจากมีอัตราโทษสูงสุด ส่วนของกลางมอบให้ด่านกักกันสัตว์สระแก้วทำลายโดยการฝังกลบบริเวณด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกลางดึกที่ผ่านมา

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า กรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อน ตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เน้นย้ำให้ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ ทั้งยังเป็นการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมสุกรของประเทศทั้งระบบ

หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบและขนส่งเนื้อสัตว์เถื่อน หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามหรือแจ้งผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 06-3225-6888 หรือ Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

Advertisement