อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นำทีมซีอีโอกลุ่ม ปตท.-บีเจซี-กัลฟ์ ชิงเก้าอี้กรรมการศิษย์เก่าจุฬาฯ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นำทีมกลุ่มซีอีโอ ปตท. พร้อมบิ๊กบีเจซี-กัลฟ์ -อธิบดีสรรพากร-กรมทางหลวง ลงสมัครเลือกตั้งกรรมการศิษย์เก่าจุฬาฯ ในนาม “ทีมจุฬาฯหนึ่งเดียว”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเลือกตั้งกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 ระหว่าง วันที่ 7-27 เมษายน 2566 โดยกำหนดช่องทางการเลือกตั้ง สองช่องทางคือ ทางไปรษณีย์ และเลือกตั้งแบบ E-Voting

โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมซีอีโอกลุ่ม ปตท. และผู้บริหารจากอีกหลายองค์กรรวม 15 คน ได้ลงสมัครเลือกตั้ง ในนาม “ทีมจุฬาฯหนึ่งเดียว” ภายใต้แคมเปญ “สานพลังใจ รวมจุฬาฯเป็นหนึ่งเดียว” ซึ่งประกอบด้วย

เบอร์ 1 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง วิศวกรรมศาสตร์ 2528 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

Advertisement

เบอร์ 6 นายบัณฑิต ธรรมประจําจิตวิศวกรรมศาสตร์ 2529 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP

เบอร์ 7 นายวรวัฒน์ พิทยศิริ วิศวกรรมศาสตร์ 2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

เบอร์ 10 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ 2527 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาขน) หรือ ทอท.

เบอร์ 11 นายลวรณ แสงสนิท เศรษฐศาสตร์ 2528 อธิบดี กรมสรรพากร

เบอร์14 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ วิศวกรรมศาสตร์ 2527 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เบอร์ 15 นายสราวุธ ทรงศิวิไล วิศวกรรมศาสตร์ 2524 อธิบดีกรมทางหลวง

Advertisement

เบอร์ 17 ดร.ยรรยง ไทยเจริญ แพทยศาสตร์ 2531 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจ Wholesale และกลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์

เบอร์ 24 นายกฤษณ์ อิ่มแสง วิศวกรรมศาสตร์ 2526 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC

เบอร์ 27 นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รัฐศาสตร์ 2528 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เบอร์ 28 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล วิศวกรรมศาสตร์ 2536 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIGC

เบอร์ 33 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต วิทยาศาสตร์ 2526 ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Advertisement

เบอร์ 34 นายธนญ ตันติสุนทร วิศวกรรมศาสตร์ 2534 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF

เบอร์ 36 นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 2528 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์ และการเติบโต อย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

เบอร์ 37  นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล วิศวกรรมศาสตร์ 2527 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน ปตท.

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ต้องเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ โดยต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และเลือกช่องทางการเลือกตั้ง ผ่าน Website : https://www.chula-alumni.com/elections