สมอ.ยึดอายัดเครื่องใช้ไฟฟ้าขายผ่านออนไลน์ไม่มี มอก. เจอคุก 2 ปี ปรับ 2 ล้าน

สมอ. ยึดอายัดเครื่องใช้ไฟฟ้าขายผ่านออนไลน์ไม่มี มอก. เพียบเจอคุก 2 ปี ปรับ 2 ล้าน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เผย 9 เดือน ยึดอายัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 52 ล้านบาท เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลอดไฟ ไดร์เป่าผม พัดลม หม้อหุงข้าว เตารีด ขายผ่านออนไลน์ครองแชมป์ เตือนประชาชนผู้บริโภคก่อนซื้อให้ดูเครื่องหมาย มอก. และ QR Code เพื่อความปลอดภัย จี้ผู้นำเข้าหาพบลักลอบทำหรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานคุก 2 ปี ปรับ 2 ล้านบาท ผู้ครอบครองมีไว้เพื่อขาย คุก 6 เดือน ปรับแสนบาท

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า นอกจากภารกิจด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมแล้ว สมอ.ยังมีภารกิจสำคัญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดและทางออนไลน์อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

บรรจง สุกรีฑา
บรรจง สุกรีฑา

รวมทั้งเฝ้าระวังผ่านระบบ National Single Window (NSW) อย่างใกล้ชิด ตลอดจนเปิดรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีสินค้าไม่ได้มาตรฐานผ่านทางออนไลน์ทุกช่องทาง ซึ่งพบว่ามีข้อร้องเรียนจากการซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

และจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 สมอ.ได้ยึดอายัดสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งจากการนำเข้า ผลิต และจำหน่าย เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 52,202,410 บาท โดยสินค้าที่มีการยึดอายัดสูงสุด ได้แก่ สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มูลค่า 24,397,974 บาท เป็นการยึดอายัดจากแพลตฟอร์มออนไลน์มากที่สุด มีมูลค่าสูงถึง 10,627,043 บาท

รองลงมาเป็นสินค้ากลุ่มยานยนต์มูลค่า 9,456,498 บาท กลุ่มพลาสติกมูลค่า 7,668,421 บาท กลุ่มเหล็กมูลค่า 4,305,684 บาท กลุ่มเครื่องมือแพทย์มูลค่า 3,024,845 บาท กลุ่มวัสดุก่อสร้างมูลค่า 2,579,135 บาท และกลุ่มโภคภัณฑ์มูลค่า 769,853 บาท ตามลำดับ

“เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ สมอ. ยึดอายัดมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นโคมไฟ หลอดไฟ ไดร์เป่าผม ที่หนีบผม พัดลม หม้อหุงข้าว และเตารีด เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ สมอ. ควบคุมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากไม่ได้มาตรฐานเมื่อนำไปใช้งานอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้

จึงขอฝากถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้อที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.รับรอง คู่กับ QR Code ที่ยืนยันข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อร้องเรียนต่อ สมอ. ในกรณีที่สงสัยว่าสินค้านั้นอาจไม่ได้มาตรฐาน

สำหรับผู้ประกอบการ หาก สมอ. ตรวจพบว่ามีการลักลอบทำหรือนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ถือว่ามีความตั้งใจที่จะทำหรือนำเข้าสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมอ. จะดำเนินการอย่างถึงที่สุด

โดยบทลงโทษสำหรับผู้ทำหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีมีไว้เพื่อจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า แม้ว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตทำหรือนำเข้าจาก สมอ. แล้วก็ตาม สมอ. ยังคงตรวจติดตามคุณภาพของสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดและทางออนไลน์อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที”