คนไทยไม่จนจริง นำเข้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ครึ่งปี 66 พุ่งเฉียดหมื่นล้าน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Image by Freepik

คนไทยไม่จนจริง ยอดนำเข้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ครึ่งปี’66 พุ่งปี๊ดเฉียดหมื่นล้าน “เบียร์คราฟต์เวียดนาม” ทะลักขึ้นห้าง

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ผ่านมา 2 เดือนกว่า หลังจากการเลือกตั้ง ไทยยังไม่มีรัฐบาลใหม่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะลูกผีลูกคน อีกทั้งภาวะหนี้สินครัวเรือนยังเพิ่มสูงขึ้น ตามที่ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,300 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 พบว่าภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 15 ปี นับตั้งแต่ที่มีการสำรวจความคิดเห็นในปี 2552 โดยมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 559,408.70 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 11.5% จากปี 2565

แต่ทว่ายังมีอีกสถิติที่น่าสนใจ คือสถานการณ์การนำเข้าสินค้ากลุ่ม “เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์” หรือสุราของประเทศไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นถึง 35% คิดเป็นมูลค่า 8,107 ล้านบาท

               

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือกับกรมศุลกากร ระบุว่า 5 แหล่งนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำคัญของไทยมาจาก

1.สหราชอาณาจักร มูลค่า 2,156 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 75% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
2.ฝรั่งเศส มูลค่า 1,444 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
3.ออสเตรเลีย มูลค่า 716 ล้านบาท ลดลง 0.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
4.เวียดนาม มูลค่า 618 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 46.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
5.จีน มูลค่า 590 ล้านบาท ลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งจากการสำรวจสถานการณ์จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้างขายปลีกหลายจุดในกรุงเทพฯ เป็นน่าสังเกตว่าเครื่องดื่มใหม่เบียร์คราฟต์เริ่มมีการวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นหลากหลายแบรนด์ โดยในจำนวนนี้เป็นเบียร์คราฟต์จากอาเซียนนับสิบแบรนด์ โดยเฉพาะลาวและเวียดนาม