พลังงาน ลุ้น ครม.ถกมาตรการอุ้มดีเซล 23 เม.ย. 67

oil

พลังงาน ลุ้น ครม.ถกมาตรการอุ้มดีเซล 23 เม.ย. 67 สนพ. เผยราคาน้ำมันไบโอดีเซลไทยเพิ่มขึ้น 0.81 บาทต่อลิตร ทะลุ 38.18 บาทต่อลิตรแล้ว

วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กระทรวงจะเสนอรายงานแนวทางในการดูแล ราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 เมษายน 2567

ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูแลราคาน้ำมันดีเซล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากจนเกินไปและไม่ให้ราคามีการเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไป

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

ซึ่งเป็นผลจากที่ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับสูง และยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันได้ โดยเฉพาะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลางกรณีอิหร่าน-อิสราเอลที่อาจประทุขึ้นอีก ประกอบกับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 1 บาท/ลิตร กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพไทย พบว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ยระหว่างวันที่ 15-21 เมษายน 2567 อยู่ที่ ราคา 38.18 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.81 บาทต่อลิตร จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 9-11 เมษายน 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 35.96 บาทต่อกิโลกรัม

Advertisment

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 34.45 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.40 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ประมาณ 241,270 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 อยู่ที่ 62.29 ล้านลิตร

สำหรับภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยประมาณร้อยละ 17.61 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบประมาณ 190,078 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.03 ตันต่อไร่ และมีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 10,961 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 121,453 ตัน รวมทั้งมีความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 81,373 ตัน

นอกจากนี้มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 69.57 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.69 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 อยู่ที่ 4.71 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B100 อยู่ที่ 4.76 ล้านลิตรต่อวัน

นายวีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนเมษายน 2567 อยู่ที่ 31.18 บาทต่อลิตร ราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.09 บาทต่อลิตร ซึ่งปรับเพิ่มเนื่องจากราคามันสำปะหลังในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนกากน้ำตาลราคายังคงทรงตัว

Advertisment

ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 28 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.77 ล้านลิตรต่อวัน โดยผลิตจริงในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 4.57 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 3.44 ล้านลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน