รร.บรอมส์โกรฟ ป้องกันโควิดเข้มงวด คลายกังวลผู้ปกครองเด็กอนุบาล

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายลงเป็นลำดับ หลายโรงเรียนในประเทศไทยเริ่มกลับมาทำการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกครั้ง แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังเป็นกังวลถึงความปลอดภับของบุตรหลานจากเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยเฉพาะเด็กเล็กระดับอนุบาล

โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย (Bromsgrove International School Thailand) คำนึงถึงความวิตกกังวลดังกล่าว จึงมุ่งเน้นมาตรการสร้างความปลอดภัยจากโควิด-19 ในโรงเรียนตามหลักการแพทย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคน และได้เปิดรับนักเรียนทุกระดับชั้นกลับเข้าสู่รั้วโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“อลิสัน เบดฟอร์ด” ครูใหญ่แผนกอนุบาล โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ ประเทศไทย กล่าวว่า แผนกอนุบาลได้เตรียมการมานานกว่าหนึ่งเดือนเพื่อการเปิดโรงเรียน โดยได้ศึกษางานวิจัย ข้อเท็จจริงและสถิติทางการแพทย์เพื่อนำมาปรับกับนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ทางโรงเรียนวางแผนไว้

“เราปรับตารางเวลาเรียนและเวลาพักตามแนวทาที่เราเรียกว่า ฟองสบู่ (bubbles) โดยตามลักษณะของเด็กเล็กจะชอบสำรวจและสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เราจึงมีการเก็บรายละเอียดการใช้อุปกรณ์ทุกชิ้นของเด็ก ๆ ทั้งภายในและนอกห้องเรียน และติดตามทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดมีการระบุชื่อเพื่อแยกใช้ส่วนบุคคล มีการเพิ่มขั้นตอนและความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย และให้เด็ก ๆ ล้างมือทุกครึ่งชั่วโมง ทั้งนี้ เด็ก ๆ จะไม่ได้เล่นกับเพื่อนจำนวนมาก ๆ แต่เรามีวิธีที่ทำให้พวกเขายังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้”

เด็กและผู้ปกครองได้พบกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเมื่อเปิดเรียนอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น เสื่อเช็ดเท้าฆ่าเชื้อก่อนเดินเข้าบริเวณโรงเรียน การตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อ การตรวจสุขภาพและความพร้อมในการกลับมาเข้าเรียนโดยพยาบาลวิชชาชีพเป็นประจำ สติกเกอร์ระบุจุดที่ผู้ปกครองและเด็กสามารถยืนเข้าคิว หรือนั่งเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียน และโรงอาหาร เป็นต้น

“อลิสัน” บอกด้วยว่า ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้ผู้ปกครอง 1 ท่านเท่านั้นที่จะสามารถมารับส่งนักเรียนได้ และต้องยืนรอในจุดที่กำหนดไว้ จะมีเฉพาะผู้ปกครองของเด็กระดับชั้นเล็กสุด ที่จะสามารถเดินเข้าไปส่งเด็กที่ประตูห้องเรียนได้ แต่มีการกำหนดทางขึ้นและลงบันไดแยกกัน เพื่อรักษาระยะห่าง

“ด้วยมาตรการการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่าที่เข้มงวด บรรยากาศโรงเรียนที่เด็ก ๆ เคยคุ้นเคยต้องเปลี่ยนแปลงไป เด็กต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการระบาดมากมายในขณะที่อยู่ที่โรงเรียน นอกจากนั้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเขาต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางสังคมที่ลดลง ดังนั้น อาจส่งผลถึงสภาพอารมณ์ของพวกเขาได้ ทางโรงเรียนจึงมุ่งเน้นการดูแลจิตใจเด็ก ๆ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน และมีส่วนร่วม”

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บุคลากรของโรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟทุกตำแหน่งต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ เพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า รู้ถึงอาการบ่งชี้และวิธีป้องกันตนเองและผู้อื่นจาการติดเชื้อ นอกจากนั้น ต้องเรียนรู้วิธีการสื่อสารข้อมูลเหล่านี้กับเด็กเล็กในแบบสร้างสรรค์ และไม่สร้างความตื่นตระหนก

สิ่งสำคัญที่ทางโรงเรียนต้องยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การดูแลเด็ก ๆ ทั้งทางด้านสุขภาพกายและใจ รวมถึงเมื่อพวกเขากลับมาที่โรงเรียน ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ