Home การศึกษา

การศึกษา

Makers Contest เสริมเยาวชนด้าน STEM

นอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การมีเวทีประกวดสำหรับการนำความรู้ความสามารถมาแข่งขันก็เป็นการพัฒนาเยาวชนอีกทางหนึ่ง เพราะเป็นก...

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ปั้น “DPU X” สร้างคนดิจิทัลรับโลกอนาคต

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพลิกหลักสูตรใหม่ เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเข้าไป รวมถึงยังมีการอัพเดตหลัก...

ร.ร.มาตรฐาน สสวท. ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายโอกาส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

สร้างคน สร้างชาติ หลักสูตร Rayong MARCO

คอลัมน์ Education Ideas โดย สถาบันอาศรมศิลป์   หากกล่าวว่าการศึกษาแบบมีส่วนร่วมคือกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนประเทศ "ระยอง" ก็น่าจะเป็นจังหวัดแรก ๆ ที่มีแนวคิดเปลี่ยนโฉมจังหวัดด้วยการศึกษาอย่างเป...

ATCI ประกวดคลิปโฆษณา ดันนักศึกษาสู้ศึกการตลาดดิจิทัล

เพื่อพัฒนาคนให้มีความพร้อมในการเข้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงศึกษาธิการ, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และ 63 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ร่วมจัด X Ca...

ทปอ.เปิดศูนย์ “พี่ช่วยน้องสอบ TCAS” ให้คำปรึกษาการสมัคร Admission

"ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์" ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทปอ. ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอ...

วิชาวิทยาการคำนวณ องค์ความรู้แห่งโลกอนาคต

  เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการเสริมแกร่งองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สำหรับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้จัดสัมมนาวิชาวิทยาการคำนวณ (computing scienc...

‘ม.กรุงเทพ’ ปรับทิศ ปั้นบัณฑิตรุ่นใหม่สไตล์ iFIT

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ไม่เคยมีมหาวิทยาลัยใดทำมาก่อน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (General Education-GE) ในฐานะ Learning Designer (LD) และ L...

กระทรวงแรงงานเผยจบ ป.ตรีเตะฝุ่นกว่า 1.7แสนราย แนะเรียนสาขามีตลาดรองรับ

“โฆษกแรงงาน” แจง กรณีผู้จบ ป.ตรี ตกงานสูง มีหลายสาเหตุ อาทิ จบสาขาตลาดไม่รองรับ ค่านิยมเรียนตามเพื่อน ทำงานต่ำกว่าวุฒิ ศึกษาต่อ ไม่ต้องการทำงาน เปลี่ยนงานใหม่เพื่อหาประสบการณ์ รับช่วงธุรกิจครอบครัว เป...

ทปอ.เผย TCAS รอบ 3 มีผู้ยืนยันสิทธิ์58,075ราย รวมรับสมัครทั้ง3รอบมีผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อแล้ว183,107ราย...

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายงานผลการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักเรียนเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ตามการรับสมัคร TCAS รอบที่...

“วลัยลักษณ์” สปีดอัพสู่อินเตอร์ เปิด 3 วิทยาลัยนานาชาติจับตลาดนักศึกษา

การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติเป็นกลยุทธ์ที่หลายมหาวิทยาลัยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมภาพลักษณ์ความเป็นอินเตอร์ให้กับสถาบัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการขยายตลาดและกลุ...

“อินทัช” หนุนการอ่าน สร้างทักษะศิลปะเด็กไทย

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน และต้องการสร้างแรงบันดาลใจจากการอ่านเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ จึงจัดงาน "อ่านสร้างสรรค์ สู่จินตนาการสร้างศิลป์" เชิญชวนเยาวชนร่วมโครงการ...

ข่าวน่าสนใจ