หน้าแรก การศึกษา

การศึกษา

สกสว.+กสิกรไทย ถกการศึกษายุคเปลี่ยนผ่าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย จัดประชุม "สร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อการพัฒน...

“มศว.” รุกหลักสูตรระยะสั้น อัพสกิลวัยทำงาน-ติวเด็กปั้น Portfolio

หนึ่งในวิธีที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวจากจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีจำนวนลดลงอย่างมาก จากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงต่อเนื่อง คือ การ...

RSU Gen.Ed. เสริมทักษะชีวิตวางแผนตามเป้า

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GeneralEducation-GenEd) เป็นกลุ่มวิชาที่ช่วยในการเสริมทักษะชีวิต เพื่อเติมเต็มให้แต่ละวิชาชีพมีความรู้รอบรู้ทัน เป็นผู้นำ และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ซึ่งเป็นวิชาเลือก...

ชูหลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัล “ครู” เป็นต้นแบบสร้างนวัตกร

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 หรือ EDUCA 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เปิดเวทีให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ฟัง คิด และเห็นต้นแบบหลักสูตรต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นำไ...

บทบาท “ครู” ในอนาคต ทันโลก-ใช้ AI เป็นเครื่องมือ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันในทุกด้าน ไม่เว้นแม้กระทั่งในโลกของการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาการสอนนักเรียนเป็นหน้าที่เฉพาะของคนที่เป็นครู แต่ด้วยการเติบโต...
ตัดวงจรวิจัยขึ้นหิ้ง "สุวิทย์" ดันโมเดลใหม่ไทยไร้ขยะ

ตัดวงจรวิจัยขึ้นหิ้ง “สุวิทย์” ดันโมเดลใหม่ไทยไร้ขยะ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้การบริหารของ "ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์" ได้หยิบยกเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศให้เป็นศูนย์ภายในปี 2570 ที่สำคัญยังนำขย...

“ESRI” จับมือ มธ. ผลิตมืออาชีพ GIS

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน location intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ๆ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนำองค์ความ...

OCSC Expo 2019 ชูธีมเรียนต่อนอกด้วยความสุข

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ OCSC International Education Expo 2019 ในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในปีนี้ ได้เล...

“SBS” เผยงานวิจัย เริ่มป้อนไบลิงกวล 2 ขวบ

ในโลกยุคใหม่จำเป็นต้องสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Satit Bilingual School of Rangsit University-SBS) เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเมืองไทยในเครือสาธิต...

เปิดแนวคิด ร.ร.สไตล์ SLC สืบสอบ-รวมพลังสร้างการเรียนรู้

นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยที่มีกว่า 170 หัวข้อที่ครอบคลุม 5 ด้านในงาน "มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA)" ประจำปี 2562 ที่จัดโดย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) แล...

“ม.หอการค้า” จับมือ “ทีเคเค” ผลิตบัณฑิตนวัตกรรม 4.0

ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมการบริการ ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงร่วมมือ...

“สาธิต PIM” ปั้น ม.ปลาย สอนเด็กตามความถนัดรายบุคคล

จากความสำเร็จของโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) ในการเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมต้นเมื่อปี 2559 ตามแนวทางสร้างทักษะเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัดรายบุคคล บูรณาการทักษะการบริหารจ...

ข่าวน่าสนใจ