Home Spinoff ดวง

ดวง

ดาวกับดวง วันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเ...

โหร’ฟองสนาน’ เผยดวงการเมืองปี’62 เรื่องร้ายเด่นกว่าเรื่องดี !!

โหรชื่อดัง ‘ฟองสนาน จามรจันทร์’ ทำนายดวงเมืองรัตนโกสินทร์ ภาพรวมดวงการเมืองปี 2562 ดังนี้ สถานการณ์บ้านเมืองในปี 2562 ยังจะอยู่ภายใต้อิทธิพล...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 7-13 ธันวาคม 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านมีอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ ในชีวิตก็ตาม จะส่งผลกระทบไปถึงการงานทุกเรื่อง และมักจะเป็นเรื่องของสุขภาพพลานามัยของท่านด้วย แต่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็ง เจ็บป่วยมักไม่รู้ ถ้...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 3-9 ธันวาคม 2561

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ธุรกิจการค้าและการประสานประโยชน์จะคล่องตัวขึ้นมากโครงการทั้งเก่าและใหม่จะได้รับการปฏิรูปอย่างได้ผล ถึงอย่างไรท่านยังต้องรักษาอารมณ์ท่ามกลางคนหมู่มาก...

หมอช้างเผยฤกษ์มงคล 4 วัน เดือนธันวาคม’61

หมอช้าง เผยฤกษ์มงคล เดือนธันวาฯ คนเกิดวันไหน เซนส์แรง ฝันแม่น จับพิรุธแฟนตรงเผง ฤกษ์มงคลเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2561 แล้ว หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา นอกจากมาเผยถึง ฤกษ์มงคล ในการเดินทาง ออกรถ ซื้อบ้าน ในเ...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านจะพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ เป็นอันมาก เหตุการณ์ต่างๆ มักเกิดไกลตัวและไกลบ้านของท่าน มีลาภโดยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ไม่ประสงค์สิ่งตอบแทน ท่านไม่ควรแสดงความคิ...

ข่าวน่าสนใจ