Home Spinoff ดวง

ดวง

เดินตามดาว 26 สิงหาคม-1 กันยายน 2562

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่บังเกิดขึ้นโดยรู้ตัว และไม่รู้ตัวให้ผ่า...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 23-29 สิงหาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านมีโชคดีเป็นอันมาก ได้รับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าสวยงาม ไม่ควรรับประทานอาหารนอกบ้านและเที่ยวกลางคืน ได้บริวารที่ไว้ใจได้และเป็นที่พอใจของท่าน บริวารมีอาการเกี่ยวกับดวง...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่าน...

ดาวกับดวง วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว 19-25 สิงหาคม 2562

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่น่าพอใจ คำพูดที่เป็นไปด้วยความหวังดีกลับบังเกิดผลร้ายอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้ที่มีความรู้มาจากสำนักอื่น มักเป็นศัตรูกับท...

ดาวกับดวง วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 16-22 สิงหาคม 2562

ราศีเมษ 13 เม.ย.-14 พ.ค. ท่านจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ทำกิจการต่างๆ ด้วยความรอบคอบรอบรู้ ได้บริวารซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาและความรู้มาเพิ่มเติมในที่ทำงาน มักจะเสียเปรียบญาติผู้ใหญ่ของบริวาร กิจการงานที...

ดาวกับดวง วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ข่าวน่าสนใจ