Home Spinoff ดวง

ดวง

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ดาวกับดวง ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพร...

ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

เดินตามดาว 18-24 มิถุนายน 2561

โดย ปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ไปติดต่องานในส่วนราชการ ควรหาของมีค่าติดไม้ติดมือไปให้ท่านปลัดตามอัตภาพ งานจะสะดวกรวดเร็วดีขึ้น ไม่ควรโต้เถียงกับใครในเรื่องอาการป่วยของใครก็ตาม เว...

ดาวกับดวง ประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

เดินตามดาว โดยหมอทรัพย์ สวนพลู ประจำวันที่ 15-21 มิถุนายน 2561

ราศีเมษ 13 เม.ย. ถึง 14 พ.ค. ท่านเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บริวารเป็นอันมาก ยอมเจ็บปวดแต่ผู้เดียวเพื่อให้บริวารรอดพ้นจากปัญหาต่างๆ ยอมรับคำติฉินนินทาทั้งหมดเป็นของท่านเอง ผู้ร่วมงานยังเคารพนับถือท่านเหมือ...

ดาวกับดวง ประจำวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 โดยพิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยพิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจและการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่าน...

ดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวงประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่าแรงดึงดูดระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ผ่...

ดาวกับดวง ประจำวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดย พิมพ์พรร

ท่านผู้อ่านโปรดทราบ ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ยึดถือว่า แรงดึงดูด ระหว่างดาวพระเคราะห์มีอิทธิพลต่อชีวิต จิตใจ และการกระทำของมนุษย์แต่ละคน ดาวพระเคราะห์โคจรเคลื่อนที่ไปแต่ละวัน จะมีอิทธิพลต่อลัคนา (ลั) ...

เดินตามดาว 11-17 มิถุนายน 2561

โดยปุสาคโม ลัคนา (ลั) ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีความรู้สึกนึกคิดดุเดือดไปหน่อย ในทางส่วนตัวท่านจะชอบทดลองวิชาการใหม่ ใครอยู่ในขอบเขตวิชาการของท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยไปตามๆ กัน ปัญหาซึ่งอาจจะเก...

ข่าวน่าสนใจ