เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด

นักศึกษา

10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2023 เฉพาะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  Unirank จัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของรัฐ, ราชภัฏ, เอกชน ที่ได้รับความนิยมของเว็บไซต์ เฉพาะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือการสืบค้น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, Similarweb Global Rank, Majestic Referring Domanis และ Majestic Trust Flow มีรายละเอียดดังนี้

10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 10. สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

10 อันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชน

 1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. มหาวิทยาลัยรังสิต
 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 5. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 6. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 9. มหาวิทยาลัยพายัพ
 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

10 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ-ราชภัฏ-เอกชน ที่ได้รับความนิยมมากสุด