10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีนักเรียนอยากเข้ามากสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Top 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏยอดนิยม ที่มีนักเรียนอยากเข้าเรียนมากสุดในปี 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ “Thailand Education Ranking (TER)”  จัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ยอดนิยมในปี 2023 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด รายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เกณฑ์การจัดอันดับ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยเว็บไซต์ Thailand Education Ranking (TER) มีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน

2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มประเภทมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3.เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์

4.เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง *เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค.-ธ.ค. และประกาศผลการโหวตในเดือน ม.ค.-ก.พ.ของปีถัดไป

10 อันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีนักเรียนอยากเข้ามากสุดในปี 2023