อันดับท็อป 10 “ประเทศ-ตำแหน่งงาน” ที่คนไทยไปทำมากสุด

ไพโรจน์ โชติกเสถียร
ไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 10 ประเทศ และตำแหน่งงาน คนไทยไปทำมากสุด อิสราเอลติดอันดับ 4 แต่ต้องเร่งหาตลาดใหม่แทน หลังสถานการณ์ในอิสราเอลกระทบโอกาสไปทำงานของคนไทย

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยข้อมูลของ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศทั่วโลก รวม 138,021 คน จำแนกเป็นเพศชาย จำนวน 102,922 คน และเพศหญิง จำนวน 35,099 คน

10 ประเทศที่แรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด

 1. ไต้หวัน 55,675 คน
 2. สาธารณรัฐเกาหลี 21,507 คน
 3. ญี่ปุ่น 15,949 คน
 4. รัฐอิสราเอลประมาณ 24,000 คน
 5. มาเลเซีย 6,022 คน
 6. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 3,836 คน
 7. สาธารณรัฐโปรตุเกส 2,156 คน
 8. ฮ่องกง 1,836 คน
 9. ฮังการี 1,759 คน
 10. แคนาดา 1,610 คน

10 ตำแหน่งแรงงานไทยไปทำมากที่สุด

 1. คนงานเกษตร
 2. คนงานอุตสาหกรรมทั่วไป
 3. ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
 4. กรรมกรหรือคนงาน
 5. นวดแผนโบราณ
 6. คนงานทั่วไป
 7. ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างอื่น ๆ
 8. ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 9. ช่างเชื่อม
 10. คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ พลาสติก

เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนอิสราเอล

นายไพโรจน์กล่าวด้วยว่า จากเหตุการณ์การสู้รบระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานที่อิสราเอลของแรงงานไทยนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงานผมได้สั่งการให้ทูตแรงงานไทยที่ไปประจำการอยู่ที่สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ เร่งหาตลาดแรงงานใหม่เพื่อทดแทนโดยเร็ว

พร้อมหาตำแหน่งงานในประเทศของตนเพิ่มเพื่อทดแทนตลาดแรงงานไทยในอิสราเอลที่ประสบปัญหาไม่สามารถจัดส่งแรงงานเข้าไปทำงานได้ในขณะนี้ โดยให้ดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงรุก เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอื่น ๆ มากขึ้น นอกเหนือจากอิสราเอล เนื่องจากอิสราเอลเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุดเป็นอันดับที่สี่ และอาจส่งกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศในอนาคต

“ท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการดูแล และช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานให้กับแรงงานไทย

Advertisment

โดยมอบนโยบายสำคัญให้ทูตแรงงานในต่างประเทศนอกจากจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแล้ว ยังจะต้องทำหน้าที่ขยายตลาดแรงงานให้กว้างขึ้นควบคู่ไปด้วย โดยต้องใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการตัดสินใจในแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ” นายไพโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน มีสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 12 แห่ง 11 ประเทศ ได้แก่ 1)สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย (กรุงริยาด) 2) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น 4) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง 5) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป

6) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง 7) สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย 8) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ 9) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 10) ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 11) ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และ 12) ฝ่ายแรงงาน คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์