ธปท. ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ต.ค.นี้

ธปท.

ธปท.ประกาศแต่งตั้ง “ปิติ ดิษยทัต” เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน พร้อมย้าย “รุ่ง มัลลิกะมาส” ดูด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน และ ”อลิศรา มหาสันทนะ” ดูด้านบริหาร มีผล 1 ต.ค.นี้

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางสาวดวงพร รอดเพ็งสังคหะ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2567) คณะกรรมการมีมติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ดังนี้

1. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน เพื่อทดแทน นายรณดล นุ่มนนท์ ซึ่งจะเกษียณอายุ

2. ย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

3. แต่งตั้ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

Advertisment