สทนช. เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ 5 วัน ถึง 30 เม.ย. 2567

กรมอุทกศาสตร์ แจ้งเตือน 7 เขต น้ำทะเลหนุน 5-14 พ.ย. ยกของขึ้นที่สูง
ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์ กทม.

สทนช. เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25-30 เมษายน 2567 พบ 9 จังหวัด เสี่ยง

วันที่ 25 เมษายน 2567 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เตือน เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25-30 เมษายน 2567

1. เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราว
บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

2. เฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำใช้อุปโภค-บริโภค และการเกษตร
แม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

แม่น้ำแม่กลอง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

Advertisment

แม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และนครปฐม แม่น้ำบางปะกง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี