นายกรัฐมนตรี ขอบคุณสมาคมธนาคารไทย ลดดอกเบี้ย ช่วยกลุ่มเปราะบาง

Srettha Thavisin

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ขอบคุณสมาคมธนาคารไทย ลดดอกเบี้ยช่วยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SMEs เป็นเวลา 6 เดือน

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอบคุณสมาคมธนาคารไทยที่เห็นชอบปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลง 0.25% เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคล และ SMEs

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องหลังจากเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองสภาวะเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือนในปัจจุบัน

นายชัยกล่าวว่า วันนี้มีประกาศจากสมาคมธนาคารไทย ว่าได้ออกแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อลดดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SMEs โดยเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคล และ SMEs เป็นเวลา 6 เดือน

ซึ่งสมาคมธนาคารไทยได้ระบุว่า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในตลาดเงินตลาดทุน สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง (Corporate Responsibility) ซึ่งการช่วยเหลือลูกค้า ประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ

Advertisment

“เชื่อมั่นว่าประชาชนจะเห็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับการกระตุ้นอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ไม่เพียงแต่ฟื้นตัว แต่ต้องทัดเทียมการเติบโตของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค” นายชัยกล่าว