#DEK67 เช็กด่วน ทปอ. แก้คะแนนคณิต 1 และสังคม เพราะเฉลยผิด

#DEK67 เช็กด่วน ทปอ. แก้คะแนนวิชาคณิต 1 และสังคม เพราะมีการเฉลยผิด ขอให้สถาบันการศึกษาที่ได้นำคะแนนเดิมไปประมวลผล เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสม

วันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ mytcas.com ของ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ประกาศ TCAS67 ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 เรื่อง การแก้ไขคะแนน A-Level วิชาคณิตศาสตร์ 1 และวิชาสังคมศึกษา สืบเนื่องจากคำร้องขอตรวจสอบเฉลยรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ชุดที่ 1 ข้อ 11 และชุดที่ 2 ข้อที่ 19 เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการสลับคำตอบที่ถูกต้อง

จากตัวเลือกที่ 4 เป็น 5 ในขั้นตอนการจัดทำต้นฉบับเฉลย และวิชาสังคมศึกษา ข้อ 50 ชุดที่ 1 ตรวจสอบพบว่าคำตอบที่ถูกต้องเป็นตัวเลือกที่ 1 ส่วนชุดที่ 2 ไม่มีการแก้ไขคะแนน ทปอ. ดำเนินการแก้ไขเฉลยและปรับคะแนนใหม่ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น และประกาศคะแนนใหม่ได้ภายในช่วง 14.00 น. วันที่ 23 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

ทปอ.ได้กล่าวขออภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือทุกสถาบัน ที่ได้นำคะแนนเดิมไปประมวลผลแล้ว พิจารณาเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมด้วย

Advertisment